Categorieën

Blog Sint Maarten: Onderwijs en hulp

Naar aanleiding van de orkaan op Sint Maarten is er een actie in touw gezet door Holtenaren, waarvan de blog van oud-Holtenaar Herbert Beltman een onderdeel is. Er is een stichting opgesteld (Holten helpt Sint Maarten, zie ook Facebook) waar donaties en opbrengsten uit diverse acties kunnen worden gestort. De bijbehorende bankrekening is NL67 RABO 0322 7638 27.

 

Blog 5 – 8 november 2017 – Onderwijs en hulp

Met enige regelmaat hebben we contact met onze fantastische vrienden van de Supergirls en Suffendo. Direct na de orkaan hebben ze de handen ineengeslagen om ons mooie eiland te helpen en de Stichting Holten Helpt Sint Maarten opgericht. Wat een geweldig initiatief! Het doel van alle acties is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Sister Magda School, de school van Lindi en Thijne. Inzamelen van flessen, verkoop van Tony’s Chocolonely, bootcamp, sponsorloop, benaderen van bedrijven voor donaties en zowaar een Sint Maarten Cocktail! Het is super om te zien hoeveel leuke acties er zijn opgezet door diverse mensen in Holten en omstreken en het enthousiasme waarmee dit gedaan wordt!

Maar waar wordt het geld nu voor ingezameld en hoe gaat het nu met de school? De Sister Magda School is één van de grootste lagere scholen die valt onder de verantwoordelijkheid van het Katholieke Schoolbestuur. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands, terwijl de kinderen op het schoolplein veelal Engels met elkaar spreken. In principe bestaat iedere groep uit twee klassen, in totaal dus 16 klassen met 25-28 leerlingen. Voor Sint Maarten begrippen, en wellicht ook wel voor Nederlandse begrippen, dus een grote school met dus een groot gebouw en dus bij een dergelijke natuurramp ook kans op grote schade.

Op 2 oktober, ongeveer 4 weken na de orkaan, is de school weer opengegaan. In eerste instantie zijn klassen samengevoegd om het (tijdelijke) vertrek van leerlingen en leraren op te vangen alsmede reparatiewerkzaamheden aan beschadigde klaslokalen te vergemakkelijken. Op dit moment zijn de klassen weer gesplitst en zit iedereen weer in zijn eigen lokaal. Dat klinkt weer redelijk normaal maar dat is het nog lang niet. Wij zijn momenteel in gesprek met de school hoe het geld van de Stichting op een zo goed mogelijk wijze besteedt kan worden. Voor het schoolbestuur een lastige opgave omdat zij mede afhankelijk zijn van informatie van de overheid (welke bijdrage gaan zij leveren?), het Katholiek Schoolbestuur (wat is verzekerd en wat wordt toegewezen aan deze school?) en de diverse andere hulpacties die lopen (wat gaat de school uit deze acties krijgen?).

Kortom, enige onzekerheid over de exacte besteding maar vast staat wel dat er hulp nodig is. Er is lesmateriaal verloren gegaan wat opnieuw aangeschaft moet worden. Daarnaast dient meubilair vervangen te worden in verband met storm- en waterschade, waaronder tafels, stoelen, computers en digiboards.  Gelukkig komt er langzamerhand meer zicht op de exacte behoefte en hopen we op korte termijn concrete projecten te kunnen alloceren voor de Stichting Holten Helpt Sint Maarten. Wij zijn super dankbaar voor alles wat er nu al is ingezameld en hopen dat de komende acties nog een groot succes worden! Wij zullen vervolgens aan onze kant zorgen dat het geld goed besteed wordt!