Categorieën

Holtens Nieuws

Opbrengst collecte Dorcas Werkgroep

HOLTEN – De opbrengst van de collecte voor het project Ondersteuning van aids wezen en kwetsbare kinderen is € 1.516,95. De werkgroep wil iedereen die gegeven heeft en hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken voor deze mooie opbrengst.

 

Huisartsen constructief met gemeente in gesprek

HOLTEN – De economische crisis en maatschappelijke ontwikkelingen geven een directe aanleiding om op korte termijn maatregelen te nemen op economisch en maatschappelijk terrein om de economie te stimuleren, de gevolgen van de crisis te verlichten en maatschap¬pelijke ontwikkelingen positief te beïnvloeden. Zorg wordt steeds dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als eerste aanspreekpunt. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers (zeker met de drie geplande decentralisaties: jeugd¬zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en de participatiewet). Daarmee is de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten van groot belang. Hierop is in de afgelopen periode actief ingezet en zijn resultaten geboekt.

Lees verder

Vrijwilligers gezocht voor nobel werk

HOLTEN – Het ene kind vraagt meer aandacht dan de andere. En soms is de balans een beetje zoek of zijn de ouders oververmoeid. In de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden is er behoefte aan vrijwilligers die het gezellig vinden om een activiteit te ondernemen met een kind/kinderen zodat de ouders even tijd kunnen maken voor de andere kinderen. Of zodat ze even tijd voor zichzelf krijgen om op te laden.

Lees verder

Op zoek naar vrijwilligers

HOLTEN – Binnen het project ‘Vriendenkringen’ van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, worden mensen met een beperking begeleid in het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Dit project is bedoeld om eenzaamheid onder mensen met een beperking tegen te gaan. Er worden groepjes gevormd van mensen met dezelfde interesses. De Vrienden komen maandelijks bij elkaar om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, zoals een bioscoopbezoek, een avondje bowlen, samen koffie te drinken of te wandelen. ”We zijn op zoek naar vrijwilligers die het boeiend vinden om mensen te ondersteunen en te begeleiden binnen een Vriendenkring. De groepen bestaan uit maximaal vijf mensen. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten zijn zowel een vrijwilliger als een consulent van De Vrijwillige Thuiszorg aanwezig. Zodra de groep draait wordt de begeleiding overgelaten aan de vrijwilliger”, aldus een woordvoerster van de stichting. Bij interesse of meer verzoek tot meer informatie kan contact opgenomen worden met het de Vrijwillige Thuiszorg, Janny Broekhof of Lucia Wolters, tel: 0548-638830. www.vrijwilligethuiszorg.nl.

 

ZorgAccent Thuiszorg breidt nachtzorg uit in Rijssen en Holten

HOLTEN – Per 1 september zijn de Rijssense en Holtense wijkteams gestart met het leveren van (geplande) nachtzorg. Dit houdt in dat de wijkteams ook ’s nachts op een vast moment (verpleegkundige) zorg verlenen, zoals stomazorg, toiletgang, beademingsapparaat aansluiten e.d. Voorheen was ZorgAccent Thuiszorg ’s nachts in Rijssen-Holten alleen voor alarmeringen beschikbaar.

Lees verder

Keunefeestvlaggen weer uit de kast

HOLTEN – De organisatie van de Keunefeesten roept iedere Holtenaar, in het bezit van een Keunefeesten-vlag, deze op te hangen in de weken voorafgaand aan de feesten. “Dit zorgt voor een mooi plaatje in het dorp en versterkt volgens ons ook het saamhorigheidsgevoel in Holten”, aldus André Heetkamp van de PR-commissie van de Keunefeesten. De Keunefeesten worden gehouden van 12-15 semptember. Kaarten en passepartouts zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen. Prijs per passepartout: € 15,-.