Categorieën

Coalitieakkoord voor Rijssen-Holten!

HOLTEN – Onderhandelaars van SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang (GB) hebben de afgelopen weken een coalitieakkoord opgesteld voor Rijssen-Holten. De fracties van SGP, CU, CDA en GB hebben hiermee ingestemd. Namens de onderhandelende partijen meldt André Scheppink, fractievoorzitter van de SGP: ‘We hopen donderdag 17 mei het  coalitieakkoord te  presenteren tijdens een persmoment de raadszaal van het gemeentehuis.

In de raadsvergadering van 31 mei wordt het coalitieakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan de raad om een zo breed mogelijk gedragen akkoord te krijgen.” Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. Ook is de raadsvergadering via internet live te volgen via www.raad.rijssen-holten.nl.’

De partijen dragen de volgende personen voor als wethouder. Namens de SGP is dat de heer Beens, namens de CU de heer Tijhof, namens het CDA de heer Cornelissen en namens Gemeentebelang Rijssen-Holten de heer Aanstoot. Tijdens het ter perse gaan van deze krant was het akkoord dus nog niet gepresenteerd.