Categorieën

Dan woj’ op ehang’n

Det zôl der ôôndermeer weer’n ezeg. Zukke verwèènsing’n goat vandaage an ’n dag met de rèègelmoat van de klokke oaver het internet. Mèèstal bint de schrievers anoniem en gelukkig löp het vaake met ne sisser of. Vuur de viskroam steet ne keerl diet vrög of ik wèète woerumme of Harmen Pot, op ’n ôôld’n Karkhof, in dezelfde riege begrèèm’n lig as de Engelse vleegers. De naam ken ik uut het book,Holten in oorlogstijd. “Volgens miej hef e vleuig’n en is e snèuvelt.” is mien antwoord. Éénmoal thuus löt het miej neet meer lös. Het is ààns as dà ‘k in gedach’n had. Wiej schrieft vuurjoar 1942. Biej de Splôôschoole bint een man of vèère an het wark in het hoolt. Ééne der van sympatisèèrt met de Duutsers en nen ààndern deen’n, biej het uutbrekk’n van ’n oorlog, vriejwillig in het Nederlààndse lèèger.

Doar gebuurt het. Oaver en wier valt er woord’n met de strekking van, “Was het mar een paar joar later, dan woj’ op ehang’n.” Het löp uut de hàànd. De plietsie kump ter an te passe. Ôk doar zit lèu biej diet het hôôlt met de Duutsers. Het zôl dramatisch oflôôp’n. Nee, zô gezellig is die tied neet. Ie mônn’n altied mar ofwacht’n of ’s oamds alles nog biej het ôôle was. Harmen Pot, H.J Rietman en H. Wegstapel wordt duur de Hoolt’nse plietsie arrestèèrt en op transport ezet noar Amersfoort. De vèèrde man blif buut’n schot. Zie blèèm’n doar een half joar en gung’n toen veerder noar Essen-Mülheim in Duutslàànd. Wegstapel had las van de rugge en môch à snel noar huus. Rietman kwam in het zeek’nhuus met ontsteking’n an de arm’n.

Det was zien geluk. Drei moand later dök hij ôk wier op in Hoolt’n. Met Harmen Pot leup het slechter of. Hij wörd’n op 17 september 1942, 27 joar ôôld, dôôd ehöuw’n, vermoord duur de Duutsers. Noa ’n oorlog wörd’n zien stoffelijk oaverschot biej ezet op ’n ôôld’n Karkhof. Op zien graf steet “Koninkrijk der Nederlanden.” Volgens de femilie môch det umdet Harmen Pot, biej het uutbrekk’n van ’n oorlog, vriejwillig in dienst was en doarduur extra hard wörd’n an epakt in Duutse gevangenschap. Ie zeet hoe fataal of sommige dinge of könt oflôôp’n, ôk in de tied van vandaage. Ie magt in dit làànd alles zegg’n, mà hooft det neet. Zeker op het internet is een betje bescheid’nheid op zien plaatse en àj’ dan toch wat zegt, doot het dan met naam en touw naam.