Categorieën

GroenLinks: ‘Huizen nu echt verduurzamen‘

HOLTEN – Alle lokale partijen in Rijssen-Holten willen een duurzame gemeente. GroenLinks komt met een visie en voorstellen om daar uitvoering aan te geven. Niet alleen nieuwbouw kan gasloos, maar ook bestaande woningen mogen van het gas af. “Alle partijen zijn het erover eens dat nieuw te bouwen huizen gasloos en energie neutraal worden. Moeiteloos zijn daarmee over tien jaar circa 5% van de woningen niet aangesloten op het gasnet. De echte opgave is dus om de overige 95% van alle woningen van het gas af te krijgen”, aldus lijsttrekker Camiel Versluis.

“Het is natuurlijk goed dat er niet méér gasverbruikers bij komen. Door gasloos nieuwe huizen te bouwen is er alleen nog geen enkel huis ontkoppeld van het gasnet. Het probleem blijft daarmee even groot. Vroeg of laat zullen ook de bestaande woningen van het gas af moeten, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Dat dit een opgave is voor gemeenten is evident. Huizen staan nu eenmaal altijd in een gemeente. Ook al komt er in de toekomst landelijk beleid, dan nog zal het de taak van de gemeente zijn om daarop te handhaven. Het huidige verbod op asbest is daar een goed voorbeeld van.

Natuurlijk kunnen we de stelling innemen dat woningcorporaties en huiseigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun energievoorziening en het verduurzamen daarvan. Feitelijk is dat ook zo. Een goede gemeente daarentegen biedt de helpende hand. GroenLinks wil dat het voor huiseigenaren eenvoudig én aantrekkelijk wordt om hun huis te isoleren, zich los te koppelen van het gasnet en zelf schone energie op te wekken. Daarvoor wil de partij dat er een concrete meerjarenplanning komt en een wijkgerichte aanpak. Medewerkers van de gemeente kunnen samen met huiseigenaren voor elk huis een plan maken voor verduurzaming met als doel om het huis te kunnen ontkoppelen van het gasnet.

Mensen die nu al advies willen voor het verduurzamen van hun woning, kunnen terecht bij het energieloket De Woonweter.” Dat daar veel bij komt kijken is bekend. Een nieuwe verwarmingsinstallatie kan het beste aangeschaft worden als de Cv-ketel aan vervanging toe is. Overstappen op elektrisch koken kan misschien juist weer beter op een later moment. Het optimale moment voor investering verschilt daardoor van huis tot huis.

Geduld en een goede planning zijn dus essentieel om een transitie betaalbaar te houden. Daarom wil GroenLinks nu al aan de slag. De gemeente kan per huis eenmalig een regeling beschikbaar stellen als een woning definitief wordt ontkoppeld van het gasnet. De kosten die netbeheerders in rekening brengen voor het ontkoppelen zijn dermate hoog dat daar vorig jaar nog Kamervragen over gesteld zijn. Hierbij kan de gemeente al concreet een verschil maken om drempels weg te nemen.

“Het is de moeite waard om huiseigenaren aan te moedigen om meer energie op te wekken dan zij zelf nodig hebben. Naast het reduceren van gasverbruik, draagt energieopwekking ook bij aan het realiseren van de klimaatdoelen die de gemeente voor zichzelf heeft gesteld. Via lokale corporaties kunnen huishoudens dan lokaal van elkaar groene stroom kopen. De gemeente kan faciliteren en stimuleren door een platform te bieden voor coöperaties en huiseigenaren”, besluit Versluis.