Categorieën

LEZERSPOST

Gelovigen en goedgelovigen, een sage uit Rijssen-Holten

Het coalitieakkoord is er, de huidige coalitie wordt voortgezet. Dat verbaast niemand. Maar de zondagsopenstelling is gesneuveld! We weten dat SGP en CU hechten aan de zondagsrust. Kijkend naar de achterban van beide partijen, mag je vaststellen dat dit een Rijssens standpunt is. Hun vertegenwoordigers zijn echter, behalve bekwame bestuurders, ook intelligente mensen zijn. Zij weten heel goed dat de sentimenten in Holten anders liggen. Zij weten dat zondagsopenstelling van winkels in  Holten een ‘hot item’ is. Dat gold ook voor partijen die toch wat meer, ook gelovige, achterban in Holten hebben. Vorig jaar aanleiding om ruim voor de verkiezingen al voorschotjes te nemen op het heersende sentiment. Ook de partijen die nog niet ‘om’ waren of konden vanwege coalitieafspraken.

Zij signaleerden ‘dat er zowel onder ondernemers als onder inwoners en bezoekers in Holten breed draagvlak is voor zondagsopenstelling’ (CDA). GemeenteBelang, leunend op een forse Holtense achterban, formuleerde als speerpunt 27 ‘zondagsopenstelling van detailhandel mogelijk maken’. Of was het windowdressing? Want doorzoek het officiële programma op ‘zondag’, ‘detailhandel’ of ‘winkel’, en je vindt …niets … maar dat terzijde. Het leverde een extra zetel op….

Maar het gaat niet om de zondagsopenstelling. Het gaat over standpunten innemen, en deze namens je, goedgelovige, kiezers met verve nastreven. Een compliment aan de vertegenwoordigers van de gelovige SGP en CU. Die weten hoe je je achterban goed vertegenwoordigd, voet bij stuk houdt, alvorens over concessies te praten. Petje af daarvoor!

Nee, het zijn niet de SGP en CU die we vanuit Holten verwijten moeten maken. Dat zijn geen onbuigzame, in zich zelf gekeerde, wereldvreemde gelovigen die geen oor en oog hebben voor andersdenkenden. Daar geloof ik niet in.  Zouden zij zich  met hand en tand verzetten tegen (beperkte) zondagsopenstelling in Holten? Nee, net zo min als dat het geval was met de komst van een moskee in Rijssen. Zij hebben geen behoefte om een minderheidsgroepering achteruit te zetten, waarom dan wel een meerderheidsgroepering?

De goedgelovige Holtense kiezers zijn in de steek gelaten door haar eigen vertegenwoordigers! Niet door de gelovigen in Rijssen! Het afkalvende (en immer draaiende) CDA en vooral GemeenteBelang vergeten wie zij vertegenwoordigen, wat zij hebben beloofd. Het standpunt over de zondagsopenstelling, al was het maar voor een beperkt aantal zondagmiddagen, is zonder keiharde onderhandeling van tafel gegaan. Het CDA vond bij nader inzien het draagvlak in Holten niet breed genoeg. GemeenteBelang ontdekte dat het niet in haar programma stond en stak vervolgens speer 27 in de rug van de goedgelovige Holtense kiezer. Bedankt voor uw stem Holten, wij gaan op het pluche, u op de bietenbrug. Weg geloofwaardigheid! De onderhandelingspositie van GB ondermijnd? Door een andere partij die welbeschouwd stemmen heeft verloren? Een gotspe!

Noem het geen kiezersbedrog, volksverlakkerij, slappe ruggen, hangende schouders, maar wederom een ongelooflijke judaskus. Dat is voor alle betrokkenen meer herkenbaar. Over vier jaar weer één? Maak daar dan een speerpunt van, zijn we tenminste gewaarschuwd…

Herman Deijk