Categorieën

Alzheimer Huiskamer Rijssen-Holten met als thema: Jong dementerend

HOLTEN – Op dinsdag 17 september is er een avond over jong dementerende mensen bij De Biester in Holten. De vrouw van de heer Schaap was 52 jaar toen de diagnose Alzheimer werd gesteld. Ze hadden zeven kinderen waarvan de twee jongsten nog thuis woonden. Beiden hebben het hele proces meegemaakt, thuis en in het verpleeghuis. De heer Schaap vertelt samen met zijn twee dochters, die al getrouwd waren en elders woonden wat de invloed van de ziekte van hun vrouw en moeder op hun was. Na de pauze is er weer volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 17 september bij Grand Café De Biester aan de Stationsstraat 10 in Holten. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. Het programma is van 19.30 tot 21.30 uur. Voor informatie kan men contact opnemen met Mariët Velding, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, 0548-638830.

 

Keunefeestvlaggen weer uit de kast

HOLTEN – De organisatie van de Keunefeesten roept iedere Holtenaar, in het bezit van een Keunefeesten-vlag, deze op te hangen in de weken voorafgaand aan de feesten. “Dit zorgt voor een mooi plaatje in het dorp en versterkt volgens ons ook het saamhorigheidsgevoel in Holten”, aldus André Heetkamp van de PR-commissie van de Keunefeesten. De Keunefeesten worden gehouden van 12-15 semptember. Kaarten en passepartouts zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen. Prijs per passepartout: € 15,-.

Verrassende theateracts en muziekoptredens op Uutmarkt

Foto uutmarkt HE160

HOLTEN – Holten opent zaterdag 7 september haar culturele seizoen met de Uutmarkt. Het Kulturhus en de Smidsbelt zijn omgetoverd tot één groot cultureel en culinair festival. Na het succes van vorig jaar staan er ook dit jaar weer acrobaten, theateracts, live muziek en vele kinderactiviteiten op het programma. De Uutmarkt is van 16.00 tot 23.00 uur, toegang is gratis.

Lees verder

Diner voor ouderen

HOLTEN – Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten organiseert voor de ouderen uit Rijssen en Holten op woensdag 18 september weer een drie-gangendiner bij restaurant de Biester in Holten.

De kosten voor het buffet bedragen € 12,- per persoon, exclusief drankjes. De aanvang is om 17.30 uur. Opgave is mogelijk tot 10 september bij de SWORH via telefoonnummer 0548-540102.

Viefkop

Doar gebuurt wat!

Doar gebuurt zô völle, det het ôôngeluk op de Aalpolsweg de kràànte, normaal gesprökk’n, neet haalt. Ôk, oaver det deerntje, det mill’n op .n Smidsbeelt, duur een knipgat rit, zöj’ neet wat in de kràànte vind’n. Ja ech, doar zit noe al wier een grôôt gat op ’n Beelt.

Lees verder

Cursus over het sociale web

HOLTEN – Op woensdag 11 september is in de Bibliotheek in Rijssen de startbijeenkomst van de cursus 7Dingen. Dit is een grotendeels online cursus over het gebruik van web 2.0, het sociale web. Cursisten leren spelenderwijs om te gaan met verschillende vormen van social media. 7Dingen maakt de cursisten vertrouwd met de populairste web 2.0 sites. Denk hierbij onder andere aan Facebook, YouTube en Picasa. Ze leren niet alleen zelfstandig, maar ook door digitaal ervaringen uit te wisselen met medecursisten en met de coach van de Bibliotheek.

Lees verder

Activiteitenboekjes Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten

HOLTEN – Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten (SWORH) heeft voor het komende seizoen opnieuw de activiteiten voor ouderen in Rijssen en Holten gebundeld. Er is een boekje waarin de wekelijkse activiteiten te vinden zijn en een boekje waarin de incidentele activiteiten tot en met juni 2014 vermeld staan. Het betreffen activiteiten zoals samen eten, koersbal, de Soos, zwemmen, etc.Per post zijn de boekjes aan de vaste deelnemers van de activiteiten toegestuurd. Mocht men het boekje niet hebben ontvangen, maar hiervoor wel belangstelling hebben, dan kan deze afgehaald worden bij de receptie van het Kulturhus in Holten of bij de SWORH in het Medisch Centrum Rijssen.

Lees verder