Categorieën

Peiling Rijssen-Holten Panel over afvalinzameling

HOLTEN – De landelijke doelstelling voor afvalscheiding en reductie van restafval is door het rijk ambitieus neergezet. Er wordt gestuurd op een hoeveelheid restafval van 100 kilo per inwoner in 2020. In Rijssen-Holten was dit in 2015 nog ruim 200 kg per inwoner. 
Om 100 kg restafval per persoon per jaar te kunnen realiseren, was een aanpassing van de afvalinzameling noodzakelijk. Eind 2016 hebben we daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd. De gemeente gaat binnenkort deze wijzigingen en het bereikte resultaat evalueren.

Ook wordt nagedacht over aanvullende maatregelen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. “Bij deze evaluatie willen we ook graag uw ervaring met de huidige wijze van afvalinzameling horen. Ook een voorkeur voor eventueel nieuwe aanpassingen horen wij graag. Om dit te inventariseren maken we gebruik van het Rijssen-Holten Panel”, aldus een woordvoerder namens de gemeente. De peiling staat open tot 14 juli. Aanmelden voor het Rijssen-Holten Panel kan via info@rijssen-holtenpanel.nl.