Categorieën

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen komen eraan

HOLTEN – Op woensdag 20 maart 2019 zijn in Nederland de verkiezingen voor de Provinciale staten van Overijssel. Ook zijn die dag verkiezingen voor de Waterschappen. Stemmers moeten hun stempas(sen) en identiteitsbewijs meenemen tijdens het uitbrengen van de stem. Zonder deze documenten mag men niet stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemeente Rijssen-Holten valt onder drie waterschappen, namelijk Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta. Afhankelijk van waar men woont kan men stemmen voor één van de drie. In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Meer informatie over de verschillende verkiezingen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.