Categorieën

VV Holten neemt

haar verantwoordelijkheid

VV Holten MVV HE183

HOLTEN – Het is een vaak gehoorde term in Den Haag en steeds meer ook ver daarbuiten, de ‘participerende maatschappij’. Hiermee wordt een maatschappij bedoeld waarin burgers steeds meer de verantwoordelijkheid nemen voor een goed leefbare maatschappij. Ingegeven door minder middelen uit Den Haag en een vergrijzend Nederland wordt er door de politiek steeds meer ingezet op deze participatiemaatschappij.

Zo ook in Holten. Voetbalvereniging Holten (VV Holten) wil meer zijn dan een vereniging waar de leden alleen maar een balletje trappen, maar wil juist ook iets betekenen voor de maatschappij. Het komende jaar zullen de roodzwarten een aantal initiatieven gaan uitrollen waarbij ook niet-leden van de vereniging gebaad zijn.

Zo wil Holten het bedrijfssporten gaan stimuleren, door bijvoorbeeld clinics aan te bieden. Er wordt daarnaast gewerkt aan een sportaanbod voor mensen in de doelgroep van 50-plus en de ondersteuning aan mantelzorgers. De voetbalvereniging werkt bij deze initiatieven samen met hun ‘buren’ van de Atletiekvereniging Holten en de Tennisclub Holten en de schakers die zelf ook op Meermanskamp gevestigd zijn.

“Met deze weg die is ingeslagen willen we ons ontwikkelen tot een vereniging die midden in de maatschappij staat en de verantwoordelijkheid neemt die past bij een instituut als VV Holten. We hebben ook een aantal projecten ingezet die al lopen op ons sportpark. Zo zijn op donderdagen een aantal fanatieke kaarters, vooral gepensioneerden, welkom op ons park. Zij mogen dan gebruik maken van onze faciliteiten in het clubhuis en hebben op die manier een mooi moment en goede locatie om samen iets gezelligs te ondernemen”, aldus interim-voorzitter Robert Oolbekkink.

“Daarnaast hebben we een vaste club mannen die doordeweeks allerlei onderhoudswerkzaamheden verrichten en daarbij worden zij geholpen door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”, geeft Oolbekkink aan. “Het is dus het plan om deze goed werkende initiatieven uit te breiden, zodat we als vereniging meer zijn dan enkel een plek om te sporten. De maatschappij verandert

Mensen die geïnteresseerd zijn ook te participeren binnen een van deze projecten of die goede ideeën hebben kunnen contact opnemen met commissielid Gerard Heck. Mail: gheck@live.nl.