Categorieën

Bestrijden eikenprocessierups

HOLTEN – Binnenkort start het overlastseizoen van de eikenprocessierups. In welke mate de overlast wordt ervaren valt echter nog niet te zeggen. Ongeveer in de tweede helft van juni wordt zichtbaar op welke plekken de rupsen hun nesten bouwen en is duidelijk voor hoeveel overlast dat gaat zorgen. Bestrijding gebeurt door de nesten weg te zuigen, met ecologisch bermbeheer en dit jaar met een proef met aaltjes. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in eiken op gemeentegrond, op zoveel mogelijk overlastlocaties binnen de bebouwde kom en veel bezochte locaties buiten de bebouwde kom. In mei is voor het eerst gespoten met Xentari en op dit moment is de gemeente bezig met de tweede ronde.

Voor het melden van overlast door de rups kan men kijken op www.rijssen-holten.nl/melding, de Makkelijk Melden-app of (0548) 854 856 kan gebruikt worden op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Op www.rijssen-holten.nl/melding vindt men ook een overzichtskaart met meldingen en kan men zien of de locatie al gemeld is. De gemeente probeert een melding binnen 5 werkdagen op te pakken. Als de overlast groot is kan dat langer duren. Men krijgt geen terugkoppeling van de melding. De locatie van de melding wordt wel doorgegeven als overlastlocatie.