Categorieën

Viefkop

Tàànnesmit

Hij is à wier hèèl wat joar’n vôt uut het Hooltense stroatbeeld. Toch hef half Hoolt’n biej um in ’n stool e zett’n. De rilling’n lôôpt miej oaver de rugge, à’k trugge dèènke an die èèrste kèèr, toen ‘k biej um ôônder “het mes” môs. Lees verder

De groet’n van Hanna

Iedereene hef volgers. Ie hooft mar op oen’n telefooncomputer te kiek’n en ie zeet precies hoe völle. Disse wekke krèè ’k nen ôôlderwets’n brèèf en det is èigelijk duuzend kèèr mèuier. “Ik wil oe bedàànk’n vuur de môôie verhaal’n diej’schrieft in oene beukskes.” Lees verder

Malende

Het blif duurmaal’n. Al die wereldleiders vuurop in ’n optoch in Parijs. Doar zatt’n der ôk wat biej, diet het met de vriejheid van meningsuuting neet zô näuw nemt. Ie vroagt oe of woerumme of ze dan met leup’n? Lees verder

Gekke Henkie

Heij’ de proatprogramma’s e volgt op tillevisie? De mèining’n vleegt oaver de tillevisiescharm’n. Vuur een joar of wat wörd’n Theo van Gogh of e slacht. In de ôôg’n van sommigen had e het er noar e maakt. Hetzelfde geeld’n vuur Fortuin. Lees verder

Grieperig

Nee vroole, bangt oe neet, gelukkig gen las van lösse handjes. Eerder het tèèg’ndeel, mèu, sloom, snotterig en wèinig zin. De griep heerst, mà det wördt wà wier better. Lees verder

Doot ne jas an

Het is ne wieze road , die’k vaake krèège. Hèèl vaake lustern ik der neet noar. Van de wekke begun het duur te drukk’n en veul’n ik de keulte tut op het bôt. ‘N dikk’n wintersen jekker wörd’n van de kapstok e haalt, ne dikke grieze woll’n dasse umme en zô stapp’n ik, met ’n winterhoorn um de nekke de kôôle wèèreld in. Lees verder

Àmoa ’n klôômp zett’n

Sunterkloas en Zwarte Piet bint wier in ’t làànd. Gelukkig geet det in Hoolt’n nog zôônder trammelant en zô heurt het. De grôôte lèu möt zich de ôôg’n uut ’n kop schaam’n, um een kinderfeest te verpest’n. Det het Sunterkloasfeest in al die joar’n verààndert is, is iets wat vaste steet. In de joar’n vieftig van de vuurige eeuw, kwam Sunterkloas neet met ’n trein of in ne koetse, mà zat e op een lèèm’nsgrôôt peerd. Lees verder

Prins Peter van

Broens tut de Heetakke

Wie binj’ dan en woer binj’ van? Det heurj’ niejsgierige lèu vaake vroag’n. Misschien heij’ oe det disse wekke ôk wal of e vroag’n. Wie is toch den niej’n Prins van Kèunedarp? Nôh det zà ‘k oe is èèm’n hoarfien uut de deuke doon. Peter Rietman màj’ bes ne rasecht’n Hoolter neum’n. Lees verder

Vuur ’t zing’n de karke uut

Ne bosschôp, die metkrèèg’n van de ôôlde lèu. In ’t begin snapp’n ie der niks van mà zô, van ’n één’n op ‘n `n ààndern dag, begun het te daag’n. Tèèg’n swoorig heur j’t neet vaake meer en ôk het peppermuntje tuss’n de kneene is à veer uut de tied. Lees verder