Categorieën

CDA stelt vragen over

Wet Markt en Overheid

HOLTEN – Na een overgangstermijn van 2 jaar treedt op 1 juli de Wet Markt en Overheid in werking. Zoals uit verschillende publicaties blijkt kan de invoering onwenselijke gevolgen hebben voor een aantal producten en diensten die de gemeente aanbiedt en volgens de wet als economische activiteit worden gezien.

De exploitatie van cultuur- en sportaccommodaties, begraafplaatsen zijn daar een voorbeeld van en de invoering van de wet kan tot een forse stijging van de (huur)tarieven leiden wanneer niet de juiste maatregelen worden genomen.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft vorige week een besluit genomen om een aantal economische activiteiten als algemeen – belang uitzonderingen te benoemen en zodoende vrijgesteld te worden van een integrale kostprijs doorberekening.

De CDA fractie acht het onwenselijk dat door invoering van deze wet inwoners en verenigingen worden geconfronteerd met kostenstijgingen terwijl dit voorkomen kan worden door op tijd de juiste acties te ondernemen. Daarom vragen zijn het college of deze invoering

van de Wet Markt en Overheid gevolgen heeft voor de exploitatie van voorzieningen in Rijssen-Holten en vragen zij of het college overweegt de Raad voor te stellen om de hiervoor in aanmerking komende activiteiten te benoemen als economische activiteiten van algemeen belang dan wel beleid te ontwikkelen dat in overstemming is met de gedragsregels uit de wet Markt en Overheid om zodoende onnodige kostenstijgingen te voorkomen.