Categorieën

D66 stelt vragen aan het

college over Sallandse Heuvelrug

HOLTEN – Recentelijk heeft de provincie besloten om het beheer, de organisatie en ontwikkeling van de nationale parken per 1 januari 2015 aan de gemeenten over te dragen. In Overijssel gaat het om twee parken. De Weerribben en de Sallandse heuvelrug. D66 Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben de nodige twijfels bij deze maatregel.

De provincie verwacht dat gemeenten beter in staat zijn om de parken te ontwikkelen en beter in staat zijn de lokale samenleving hierbij te betrekken. Om een nationaal park waardevol te maken is volgens de provincie lokale inzet en betrokkenheid nodig. Na een aantal jaren wordt dan beoordeeld of de gemeentes voldoende zijn geslaagd in de doelstelling, en kan de hele exercitie alsnog worden terug gedraaid als blijkt dat de gemeenten onvoldoende gepresteerd hebben.

Het bezwaar dat D66 heeft is dat er geen, dan wel een minimale financiële compensatie toegezegd voor de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn die het nationale park de Sallandse heuvelrug zullen moeten aansturen. Klein Velderman: “Het lijkt op een verkapte bezuinigingsmaatregel van de provincie.” Ook heeft D66 de nodige twijfels of gemeenten wel voldoende toegerust zijn om deze taak uit te voeren en of er voldoende is afgestemd tussen provincie en gemeenten.

D66 Rijssen-Holten stelt samen met D66 Hellendoorn vragen aan het college van B&W in beide gemeenten. “De maatregel treft beide gemeenten die intensief zullen gaan samenwerken. De beantwoording op onze vragen is een eerste test of dat al gebeurt”, aldus Klein Velderman.