Categorieën

De Plattelandsbeweging maakt zich sterk voor een vitaal Overijssels platteland

HOLTEN – De Plattelandsbeweging Overijssel is een feit. Vier organisaties slaan de handen ineen om zich sterk te maken voor een gezond en vitaal platteland in Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel (NMO), Het Oversticht, Landschap Overijssel en Stichting Stimuland hebben hun eigen expertise en ervaring met onderwerpen, die spelen op het platteland. Samen bundelen ze de krachten om zich in te zetten voor het buitengebied in Overijssel. De Plattelandsbeweging ziet kansen in samenwerken en het versterken van lokale oplossingskracht en kiest voor een breed gedragen aanpak, die de belangen van gemeenschappen en  maatschappelijke kwesties met elkaar verbindt.

Daarnaast pleit de beweging voor nieuwe verdienmodellen op basis van waarden in het gebied, waarbij het niet alleen om geld draait. De Plattelandsbeweging gaat uit van vier waarden: financiële waarde, sociale waarde, natuurlijke waarde en inspiratie.  De Plattelandsbeweging staat open voor soortgelijke organisaties, die hetzelfde doel voor ogen hebben.