Categorieën

Doen wat kan: Ondernemers enthousiast over Deltaplan

Rijssen/Holten – Samen de schouders er onder en doen wat we kunnen doen. Dat is de strekking van het Deltaplan, een voorstel aan de gemeenteraad met projecten op allerlei gebied. Ondernemers werken samen met het maatschappelijke veld. De raad beslist welke projecten financieel gesteund gaan worden.

Ondernemers, organisaties en instellingen hebben de handen ineen geslagen. Samen met de gemeente kijken zij waar oplossingen zijn te vinden om de economische crisis het hoofd te bieden. Dat resulteerde in een voorstel aan de gemeenteraad. In dit Deltaplan wordt specifiek gekeken naar wat op korte termijn realistisch is. “De mogelijkheden waar wij aan dachten en die wij haalbaar vonden, bleken echter voor een groot deel ook vanuit de gemeente op een wensenlijst te staan. We hebben eenzelfde doel. Dat werkt goed”, aldus Hans ter Steege, voorzitter Kring Werkgevers Rijssen.

Arnold te Wierik, voorzitter van Business club Bij de Tijd, benadrukt daarbij de samenwerking op het sociale vlak. “Ook daar vonden we elkaar. Dan is het toch het meest logisch om meteen actie te nemen? Ik wil nu niet op de mogelijkheden vooruit lopen, de gemeenteraad is immers nu aan zet.”

“Minder regels, meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven leggen”, dat is waar Jan Peter Muller een groot voorstander van is. “Ik kan me volledig scharen achter het Deltaplan, het zal nog een moeilijke keuze worden. Maar laten we gewoon beginnen. Het college heeft zojuist besloten de starterslening alleen voor bestaande woningen te verlenen. Kijk, dat is een goed begin!.”

Rijssen-Holten heeft als ondernemende gemeente met dit Deltaplan vooruitgelopen op de positieve ontwikkelingen die nu door het Centraal Planbureau voor 2014 zijn aangekondigd.

Het Deltaplan wordt vandaag besproken in de commissie ABZM. Vervolgens beslist de gemeenteraad op 21 maart 2013 met welke projecten een start wordt gemaakt.