Categorieën

Eerste online Algemene Ledenvergadering Blauw Wit

HOLTEN – Afgelopen maandag, op 16 november, was de allereerste online algemene ledenvergadering (ALV) van Blauw Wit’66 een feit. De leden konden zich aanmelden via een speciaal aangemaakt emailadres waar men zich diende op te geven. Uiteindelijk woonden 70 leden de ALV bij, waarbij de leden vragen konden stellen via de chat in Youtube (de ALV werd uitgezonden via een speciaal aangemaakt YouTube kanaal) of door een vraag/opmerking te plaatsen via de whatsapp aan aftredend secretaris Erik Groot. Voorzitter Roy Vrieling trapte de Algemene Ledenvergadering op gepaste wijze af. Daarna gaf hij het woord aan de penningmeester Sander Bruggeman, die de leden een inkijkje gaf in de financiën van de vereniging.

Nadat Bruggeman klaar was met het presenteren van de financiën, was het tijd voor de benoeming van het nieuwe kascontrolecommissielid Jaron Kampman. Hij volgt aftredend kascommissielid Remco Stam op. Nadat Kampman’s toetreding tot de kascontrolecommissie officieel beklonken was, was het woord weer aan de voorzitter die het algemene gedeelte opende. Roy Vrieling opende dat het jammer was dat de ALV van Blauw Wit’66 op deze manier gehouden moest worden, maar dat het helaas niet anders kon. ,,Deze tussenoplossing om de ALV via een speciaal gemaakt Youtube-kanaal te houden is een tussenoplossing waar we even het mee moeten doen, want we willen graag tussen de mensen staan en dat maakte deze online ALV niet ideaal.’’ Daarnaast prees Vrieling de warme houding van de vele vrijwilligers tijdens de coronaperiode.

,,Het was hartverwarmend om te zien hoe onze leden betrokken bleven bij onze vereniging en zich bleven inzetten voor Blauw Wit’66, ondanks de vervelende coronaperiode.’’ Er was ook goed nieuws aan de horizon. Het bestuur van Blauw Wit’66 heeft goede hoop dat de Walk of Fame in 2021 gerealiseerd kan worden. Momenteel is het wachten totdat er foto’s van de ereleden gemaakt kunnen worden, zodat de vormgeving afgerond kan worden. Ook de keuken heeft in de coronaperiode een flinke upgrade gehad, die nu helemaal af is. Dit was niet gelukt zonder behulp van een aantal sponsoren en vrijwilligers die deze upgrade gerealiseerd hebben. Net als vorig jaar zijn er weer bestuursleden afgetreden en daarvoor nieuwe bestuursleden in de plaats gekomen.

Aranka Beldman heeft een paar maanden geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid activiteiten. De voorzitter had mooie woorden voor haar: ,,Jullie hebben met een paar andere meiden de activiteitencommissie weer op de kaart gezet. Ontzettend bedankt voor jullie inzet.’’ De afgetreden leden van de activiteitencommissie hebben desondanks aangegeven de koekactie, de lotenactie en pupil van de week nog te willen blijven doen.

Daar waar Mark Wonnink terugkeert als secretaris in het bestuur, neemt Erik Groot juist afscheid van diezelfde functie. ,,Je draait niet om de hete brij heen, je hebt een duidelijke mening en dat heb ik altijd enorm aan jou gewaardeerd. Je was een bestuurslid waarop wij konden bouwen’’, aldus Vrieling. Ook Edwin de Munck is toegetreden als bestuurslid accommodatie/onderhoud. Hij startte vlak na de ALV van november 2019, maar moest nog officieel benoemd worden. Nadat de rondvraag was geweest werd de vergadering gesloten en daarmee was de eerste online ALV een feit. “We willen alle aanwezige leden hartelijk bedanken voor één ieders aanwezigheid en uiteraard hopen we dat wij volgend jaar in november 2021 de ALV in onze eigen, vernieuwde kantine kunnen houden”, aldus Marten Hulleman namens het bestuur.