Categorieën

Fototentoonstelling ijsclub de Noordpool in sporthal ‘t Mossink

HOLTEN – In samenwerking met de Oudheidkamer Hoolt’n is in sporthal ‘t Mossink weer een fototentoonstelling geopend over een sportvereniging in Holten. Ditmaal over de in 1930 opgerichte ijsclub de Noordpool in Holten. Schaatsen is meer dan een sport; het is door de eeuwen heen volksvermaak en het hoort bij ons culturele erfgoed. Op oude schilderijen zie je dat we ook vroeger massaal het ijs op gingen. We hebben er zelfs uitdrukkingen aan overgehouden, zoals “Je op glad ijs begeven”, “Beslagen ten ijs komen”, “Een scheve schaats rijden” en “Meedoen voor spek en bonen” (arme mensen kregen alleen eten na het schaatsen).

IJsclub de Noordpool werd op 17 januari 1930 in Holten opgericht door enkele notabelen van het dorp. Het geld dat nodig was voor de oprichting en het realiseren van een baan, werd bij elkaar gehaald onder andere door de verkoop van renteloze aandelen van 5 gulden (ongeveer € 2,-) per stuk. Dat is nog steeds zo om lid te kunnen worden. De verkoop van koek en zopie werd verpacht, de aanleg van de baan uitbesteed en de eerste baanveger ‘Hanen Johan’ moest zijn werk in ‘daghuur’ uitvoeren. In 1975 werd de baan verlegd en vergroot naar een 400 meter baan. Alle Holtenaren kunnen, als er ijs ligt, vanaf hun jonge jaren zo veel als mogelijk schaatsen op natuurijs. Tegenwoordig bestaat het bestuur uit ‘doeners’ die bijna allemaal wat kunnen met de handen, zoals timmerlieden, een lasser, hoveniers, een elektricien en een loonwerker.

Samen hebben zij de laatste jaren steeds weer een stuk vernieuwing gerealiseerd. Zodra er ook maar enige kans op ijs is (wat helaas niet zo vaak meer voor komt), laten bestuursleden alles uit hun handen vallen om ‘ijs te maken’. Het is gebeurd dat de Noordpool na een korte ijsperiode als enige in de regio de baan kon openen, omdat het ijs op de Noordpool de schaatsers wél kon houden. Met ruim 500 leden en donateurs is de ijsclub diep verankerd in de Holtense samenleving.  Dat schaatsen meer is dan een heerlijke sport is mooi te zien in deze expo. De foto’s geven een prachtig overzicht van allerlei schaatstaferelen, wedstrijden en evenementen van verleden tot heden. De tentoonstelling is te bezichtigen dagelijks en ‘s avonds als sporthal ’t Mossink aan de Keizersweg  open is.