Categorieën

Holtens kerkkoor stopt na ruim 76 jaar

HOLTEN – Na ruim 76 jaar komt er binnenkort een einde aan het bestaan van het Holtens Kerkkoor. Door vergrijzing onder de leden, geen nieuwe aanwas en afmeldingen heeft het bestuur, in overleg met de leden, doen besluiten om te stoppen. “Dirigent Jan van Dijk zag nog wel de mogelijkheden om, wanneer repetities en optredens weer mogelijk zijn, verder te gaan met hulp van gastzangers (HGK en Mannenkoor) maar in deze periode van onzekerheid door de corona is het, hoe verdrietig ook, het beste besluit om te stoppen. Het Holtens Kerkkoor is opgericht op 26 februari 1944, in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Mensen hadden in deze periode behoefte aan samen activiteiten ondernemen, zo ook het samen zingen in de kerk”, vertelt woordvoerder en voorzitter Aaltink. Naast deze sociale functie had het kerkkoor ook de taak om de kerkdiensten muzikaal te begeleiden en te ondersteunen met hun zang.

Het kerkkoor bestond op haar hoogtijdagen uit ruim 60 dames en heren. Naast zingen tijdens erediensten gaf het kerkkoor ook haar eigen concerten, al dan niet samen met andere koren of solo-muzikanten. Jan op den Dries had de dirigeerstok van dit koor het langste in handen en was daarmee wellicht ook wel de bekendste dirigent. De laatste 20 jaar naam Jan van Dijk de dirigeerstok over en nam de leden zelfs mee in de muzikale taal van het Engels en Latijn. Veel dank aan Jan die met alle tijd, aandacht, geduld en met humor het koor leidde. De laatste jaren stagneerde het ledenaantal en namen diverse leden afscheid.

“Helaas was er geen nieuwe aanwas maar kon het koor wel altijd rekenen op ondersteuning van zangers van het Holtens Mannenkoor en het Holtens Gemengd Koor. Dank daarvoor! Met de nu nog aanwezige leden kijkt men terug op vele mooie, gezellige repetities op de dinsdagavonden (en later middagen) en prachtige optredens. Zo ook nog het jubileumconcert in 2019. Helaas toen nog niet wetende dat dat het laatste concert zou zijn. Van het concert des levens krijgt niemand een program! Holtens Kerkkoor, bedankt voor alle jullie gezongen klanken!”, besluit de voorzitter.