Categorieën

Jumelageconcert overweldigend succes

HOLTEN – De 40-jarige Jumelage – of Städtepartnerschaft zoals de Duitse partners het noemen – tussen de partnersteden Rijssen-Holten en Steinfurt in het Münsterland werd zaterdagavond 15 maart in De Kandelaar in Holten gevierd met een Spaans getint voorjaarsconcert door het Oost-Nederlands Symfonie Orkest onder leiding van dirigent Jeppe Moulijn.

Meer dan 350 muziekliefhebbers, waaronder 75 gasten uit Burgsteinfurt en Borghorst waren enthousiast over de buitengewone sfeer en de prachtige vertolking van de muziek. Uitgevoerd werden de suites 1 en 2 uit Carmen van Georges Bizet en Sombrero de tres picos van Manuel de Falla. Het schitterende hoogtepunt van de avond was de Symphonie Espagnole van Eduard Lalo, waarbij soliste Carla Leurs met haar meeslepende vioolspel de zaal in vervoering bracht.

De ontspannen sfeer kenschetste het karakter van de partnerschap zoals deze met nadruk in de laatste acht jaren tussen beide steden is gegroeid en waaraan vele burgers van jong tot senior deel hebben.

In zijn welkomstwoord refereerde voorzitter Jan Koelemaij op beknopte wijze aan de geschiedenis, de ontwikkeling, de waarde en het perspectief van het fenomeen jumelage.

De stichting ziet zeker ook in de toekomst veel mogelijkheden voor deze typische, grensoverschrijdende Euregio-contacten die aan alle inwoners ten goede komen. Koelemaij wees op de veranderingen die nieuwe impulsen vragen om actuele kansen te benutten en riep gemotiveerde belangstellenden op zich te melden; ze zijn van harte welkom.

Burgemeester Arco Hofland feliciteerde de partnersteden met de 40 jarige relatie

en anticipeerde op het 50 jarig jubileum.

Regina Hemker-Möllering, plaatsvervangend burgemeester van Steinfurt, vroeg aandacht voor het behoud van de beginselen en verworvenheden van de gedachten zoals die worden genoemd in het Europees Handvest. De oproep van Koelemaij aan de bezoekers van zich ”um und um” in de pauze en na afloop onder elkaar te begeven en niet over hun ideeën en gevoelens te “schweigen“ miste haar uitwerking niet. De emotionele ovatie na het concert samen met de hartelijke sfeer waren hiervoor mede het bewijs.

Dat het initiatief van de stichting werd gewaardeerd blijkt uit talloze positieve reacties en steunbetuigingen. “Wij zijn werkelijk “begeistert“ en kijken uit naar een volgend “Treffen””, was het Steinfurter commentaar.