Categorieën

Lezerpost: Energietransitie

Er wordt een tamelijk felle discussie gevoerd over de Regionale Energie Transitie, die door de overheid opgelegd wordt aan de regio’s. Elke regio zou een evenredige bijdrage moeten leveren en dat en dat zou ook moeten gelden voor de gemeentes in de regio. Als particulier heb je beperkte mogelijkheden: je hebt je huis geïsoleerd, een HR-ketel in je 20 tot 100 jaar oude huis geïnstalleerd en je dak en/of gevel van zonnepanelen voorzien.

Overgang op een warmtepomp of een hybride systeem voor verwarming is voor de 20 tot 100 jaar oude huizen een grote investering en maakt het gebruik van elektriciteit nog veel groter. Warmtenetten kunnen alleen in aanmerking worden genomen als er in de directe omgeving restwarmte van de industrie  beschikbaar is. Niemand is gelukki9g met de windmolens die tot een hoogte van ruim 200m reiken en nagenoeg van elke plek in de gemeente verstorend zichtbaar zullen zijn en vergeet daarbij geluids- en slagschaduwoverlast niet. De gemeente en vervolgens de regio’s moeten de uitvoering naar mijn mening met betrekking tot windmolens niet accepteren. Alle veranderingen die nu voorgesteld worden, worden veroorzaakt door het feit dat we steeds grotere elektriciteitsgebruikers worden. Nagenoeg bij alles, waar de fossiele brandstoffen worden vervangen, wordt elektriciteit als antwoord gezien.

Wat echter onvoldoende in beschouwing wordt genomen, is dat de ontwikkeling van goedkope productie van groene waterstof doorgaat. Een voorbeeld hiervan is het Solhyd-proces, dat in ontwikkeling is onder leiding van de KU Leuven (https://solhyd.org/nl/de-technologie/). Daarbij wordt met behulp van zonlicht waterdamp omgezet in waterstof en zuurstof. Verwacht kan worden, dat over enige jaren een transitie zal plaats vinden door toepassing van waterstof:

–        elektriciteitopwekking is mogelijk met waterstof dmv brandstofcellen en

–        waterstof zou een belangrijker bestanddeel kunnen  worden van verbrandingsgas. Daarbij wordt het aandeel van aardgas steeds meer vervangen door waterstof.

 

In de transitie-tijd-modellen die nu gehanteerd worden zal een veel grotere plaats voor de productie van waterstof moeten worden ingenomen. De wind is gratis, maar pas windenergie toe op plaatsen waar die geen overlast veroorzaakt.

Ir. Wim Husslage