Categorieën

LEZERSPOST: Hoezo taxi voor iedereen?

De sociale regeling van wethouder Beens om de gehandicapte burger tegen een aanvaardbaar tarief meer armslag in de maatschappij te geven, dreigt door hem overboord te worden gegooid.

Voor de burger met een beperking is in 2018 het gebruik mogelijk om op basis van de regeling WMO 2015, met een abonnementstarief van € 30,- per maand en een kilometerrage van 1500 km per jaar, van huis naar bestemming en v.v. per taxi vervoerd te worden. Taxi voor Iedereen genoemd. Hiervoor is met een zorgvuldige gemeentelijke toetsing door medewerkers van het Sociaal Plein een thuisgesprek gevoerd om de leefomstandigheden vast te stellen. Aan de hand hiervan is beoordeeld of de aanvrager inderdaad zodanige beperkingen heeft dat een maatwerkindicatie noodzakelijk is.

Volgens de richtlijnen van WMO 2015 mag voor die voorzieningen voor maatwerk  geen inkomensgrens worden toegepast, wel een eigen bijdrage met een abonnementstarief! Wethouder Beens denkt dat wel te kunnen doen. In een brief van 13 maart 2019 kwam wethouder Beens met de billen bloot en moest erkennen dat hij zich schromelijk vergist heeft over het gebruik van de regeling. Aanvankelijk was bedacht dat 170 burgers van die WMO-regeling  gebruik zouden mogen maken. Dat werden er in werkelijkheid 400. Ook was in de begroting een positief effect van € 200.000,- opgevoerd. Echter een tekort van € 500.000,- is het resultaat. Kortom broddelwerk.

In de commissievergadering MDV van 11 juni 2019 heeft wethouder Beens aan de hand van een rapport van 13 pagina’s , getiteld  “Bijstellingsmogelijkheden Taxi voor Iedereen” als voorstel een inkomensgrens vast te stellen. In dat rapport heeft de wethouder met veel omhaal van woorden met allerlei weinig houtsnijdende argumenten getracht dit toch te willen gaan doen. Daar zijn de commissieleden van de SGP, CU, CDA, GB en de PvdA ingetrapt, de VVD en D66 waren tegen.

Het voorstel is dat de inkomensgrens op de AOW plus 30% zou komen te liggen. Daarboven moet je je vervoer maar zelf betalen, ook al is dat noodzakelijk om medische of semi-medische redenen. Die grens was voor alleenstaanden boven een jaarinkomen van € 20.251,76 en echtparen/samenwonenden € 27.885,31. Het CBS heeft de bedragen voor het gemiddelde inkomen van AOW-ers vastgesteld op respectievelijk 23 duizend euro en 40 duizend euro. Dat betekent dat, op enkelen na, alle 65-plussers die nu van de regeling gebruik kunnen maken buiten de boot gaan vallen.

Wethouder Beens, waar blijft u met de nadrukkelijk omschreven zorg in de Strategische Visie 2010-2030 voor ouderen? Op papier wel, maar er is kennelijke weinig begrip als je volkomen afhankelijk bent van derden. Als je niet meer kan of mag autorijden, als je niet even met de fiets een eindje kan gaan rijden of een boodschapje doen, als je alleen met een rollater buiten/binnen kan lopen. Je bent 60 tot 70 jaar gewend het zelf allemaal te doen. En jawel er is Noaberschap, maar dat betekent aan anderen om hulp vragen. En dat voortdurend te doen is niet zo eenvoudig. Het huidige voorstel moet daarom van tafel. Het lijkt sowieso juridisch niet haalbaar te zijn. Er moet beter worden nagedacht hoe je eventueel een acceptabel systeem kan krijgen of beter het budget gaan verruimen. Daarvoor dient de pilot tot 2020 te worden gebruikt en moet het beschikbare budget voor en na 2020 nu wel realistisch worden bijgesteld.

Wethouder Beens kan voorkomen dat het voorstel niet als Beens Botte Bijl-methode de toekomst ingaat. Dus kom in beweging, bestuurlijk en ook mede ingegeven door uw principes.

 

Dick van der Torre (88 jr.)

Holten, 4 november 2019