Categorieën

Lezing “Hoe gaan we om met 10 miljard mensen?” bij Holten Science

HOLTEN –  Maar liefst 10  miljard mensen! Hoe worden die duurzaam en verantwoord gevoed? Die vraag staat centraal bij de eerste bijeenkomst van Holten Science op woensdag 17 oktober. “Hoe kunnen wetenschap, technologie en de toepassing daarvan bijdragen om deze uitdaging het hoofd te bieden? En welke (loopbaan-)kansen biedt dit talentvolle jongeren met interesse voor wetenschap en techniek? Aan het begin van onze jaartelling woonden er 300 miljoen mensen op de aarde, dit aantal is tot vandaag de dag gegroeid tot ruim 7,5 miljard, met de verwachting dat er in 2050 meer dan 10 miljard mensen op de aarde zullen wonen. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven, ook niet voor de voedselproductie.

Momenteel is bijna 40% van het vaste aardoppervlak in gebruik voor agrarische productie. 1/3 deel daarvan – 1,5 miljard hectare – wordt gebruikt voor het telen van landbouwgewassen, de rest is nodig voor het voeden van dieren en dus indirect voor menselijke consumptie! Meer areaal kan zonder verregaande ingrepen in de natuur niet beschikbaar gemaakt worden”, vertelt Obbe Meijer namens Holten Science. De industriële revolutie van de groene sector heeft de afgelopen decennia door mechanisatie, opbrengst verhogende productietechnieken, gecontroleerde inzet van bestrijdingsmiddelen, aangepaste bemesting en genetische engineering weliswaar een opbrengstverhoging in de landbouw van vele honderden procenten per hectare mogelijk gemaakt, maar voor de toekomstige behoefte is meer nodig.  Inmiddels heeft de mens de natuur steeds meer naar haar hand gezet en haar ondergeschikt gemaakt aan die groeiende behoefte aan voedsel. Velen beschouwen dit als een ongewenste ontwikkeling.

Daarbij wordt vooral gewezen op een verlies van de natuurlijke biodiversiteit. Het pleidooi voor een meer ecologische landbouw in plaats van de sterk economisch georiënteerde landbouw wordt steeds luider.  Hoe nu om te gaan met deze explosieve toename aan de behoefte aan voeding enerzijds en de maatschappelijke discussie over een economische versus een ecologische landbouw productie? Dr. ir Ernst van den Ende, directeur  Plant Sciences Groep van de Universiteit van Wageningen staat middenin dit vraagstuk. Zijn wetenschappers houden zich bezig met de ontwikkeling van technologie die er toe moet leiden, dat boeren zo min mogelijk hoeven in te grijpen op het veld, waardoor de landbouw in balans gebracht kan worden met de natuurlijke omgeving, precies zoals de ecologen voorstaan, terwijl er toch op duurzame en verantwoorde wijze voldoende voedsel geproduceerd kan worden om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

“Dr. ir van den Ende neemt ons mee in een reis door de mogelijkheden en de beperkingen van de huidige stand van de wetenschap met betrekking tot het vergroten en verbeteren van de opbrengsten van landbouw producten, de potentiële mogelijkheden/gevaren van genetisch gemodificeerde plantengenen en de beperkingen van regionale mogelijkheden, mensen daar te voeden waar zij wonen”, aldus Meijer. Een thema dat steeds meer aan actualiteit lijkt te winnen, nu de grenzen van de groei op allerlei gebied steeds duidelijker worden. Een uitdaging voor de generaties van nu en alle daarna komende. Mevrouw Susan van Nuland, directeur marketing en innovatie van de succesvolle Holtense onderneming Vivera, zal ingaan op de activiteiten en toekomst verwachtingen bij haar bedrijf. Vivera produceert met plantaardige grondstoffen smakelijke vleesvervangende producten en draagt daarmee bij aan de noodzaak ons voedingspatroon aan te passen aan de schaarser wordende agrarische grondstoffen.

Holten Science stelt zich ten doel een breed publiek en met name de middelbare scholieren, die voor een beslissende beroepskeuze staan, nieuwe vensters op een wereld aan te bieden, die in de toekomst van doorslaggevend belang zullen zijn voor de samenleving. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Kulturhus in Holten en is voor iedereen gratis toegankelijk. De bijeenkomst is met name interessant voor scholieren, die zich willen oriënteren op een loopbaan in de wetenschap of de techniek. Het reserveren van een plaatsbewijs is noodzakelijk en kan via:  www.holtenscience.nl.