Categorieën

Lezing over Artificial Intelligence bij Holten Science

HOLTEN – Achter bekende producten als Google Translate, Siri en Alexa zit kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) die werkt met tekst en spraak; taal, kortom de mogelijkheden om met AI-methoden met taal te werken nemen sterk toe. Naast vertalen en een gesprek voeren kunnen computers bijvoorbeeld dossiers van miljoenen patiënten analyseren, waarbij naar gemeenschappelijke tekststructuren gezocht wordt die gekoppeld kunnen worden aan ziektebeelden, behandeling en genezing. Een ander voorbeeld: robot-journalisten schrijven steeds beter leesbare nieuwsberichten. Het is verbazingwekkend wat AI inmiddels kan met grote hoeveelheden geschreven en gesproken taal.

Professor Antal van den Bosch ontwikkelt technologieën die gebaseerd zijn op ‘machine learning’: methoden om computers automatisch patronen te laten vinden in grote hoeveelheden data, in dit geval tekst en spraak. Zijn belangstelling gaat daarbij uit naar memory based learning (algoritmes die nieuwe data rechtstreeks vergelijken met in het geheugen opgeslagen data); historische en hedendaagse taalvariatie; de relatie tussen geschreven en gesproken taal, en text mining: met data mining-technieken waardevolle informatie halen uit omvangrijke tekstverzamelingen. Hij gaat op woensdag 18 december bij Holten Science vertellen over al zijn bevindingen. De toeging is gratis en de avond start om 20 uur. Aanmelden via het infopunt in het kulturhus of de website.