Categorieën

Marinus van den Berg in Holten

HOLTEN – Op zaterdag 12 oktober is pastor Marinus van den Berg te gast in gebouw Irene, Boschkampsstraat 6 in Holten. Hij zal een lezing geven over omgaan met verlies en rouw.

De uitnodiging is op initiatief van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding in Holten.

Marinus van den Berg schreef veel goed ontvangen boeken over verlieservaringen en rouwverwerking. Voor hij verpleeghuispastor was, werkte hij als pastoraal vormingswerker voor gezondheids- en welzijnszorg in het dekenaat Almelo.

Enkele bekende titels van zijn boeken zijn “Rouwen in de tijd”, “Als feest en verdriet elkaar raken”, “Bruggen naar morgen”.

Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Rouw kent vele vormen en is voor iedereen anders. Hier is geen protocol voor. Niets is meer het zelfde. Door het verlies voelt het alsof je iemand anders bent geworden.

Door je ervaringen met anderen te delen en te horen hoe anderen met hun verlies omgaan kan je helpen om verder te gaan op de weg die voor je ligt en misschien andere wegen in te slaan die je voorheen voor onmogelijk had gehouden.

 

“Graag wil ik een ieder de mogelijkheid geven om te luisteren naar een boeiende lezing door pastor Marinus van den Berg, en nodig iedereen van harte uit om te komen. Bovendien is er tijd en ruimte om vragen te stellen en met hem van gedachten te wisselen. Wil men vragen vooraf schriftelijk stellen dan kan dat via www.akkeverhoevenuitvaartbegeleiding.nl. De toegang is vrij”, aldus Akke Verhoeven-Krol.