Categorieën

Nieuwe uitgave Holtens boekje In Herinnering 

HOLTEN – Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in Holten wordt op initiatief van Oudheidkamer Hoolt’n een herziene uitgave van het boekje In Herinnering uitgegeven. Dit unieke verzamelwerk, ook bekend als het omkeerboekje, bevat schitterende foto’s met zeer bijzondere en gedetailleerde verhalen over Joodse inwoners uit Holten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook zijn indrukwekkende verslagleggingen van Holtenaren te lezen die ten tijde van de bevrijding getuige waren van oorlogsgebeurtenissen in dit gebied. Daarnaast is in deze nieuwe editie aandacht voor de diverse oorlogsmonumenten in en rondom Holten waarvan de geschiedenis erachter door buurtbewoners is opgetekend.

In Herinnering bevat talrijke wetenswaardige aanvullingen en herzieningen op de eerste uitgave die tien jaar geleden werd uitgegeven ter gelegenheid van het plaatsen van de Stolpersteine op verschillende plekken in Holten. Vorige maand hebben alle leerlingen van groep 8 op de basisscholen in Holten het boekje reeds in ontvangst mogen nemen namens de Stichting Viering Nationale Feestdagen als dank voor hun jarenlange inzet op de Canadese begraafplaats.

Het boekje In Herinnering is nu te koop en kost € 10,-. Het is in beperkte oplage verkrijgbaar in de Oudheidkamer Hoolt’n tijdens openingstijden en via de webshop van de Oudheidkamer. Openingstijden van de Oudheidkamer zijn vrijdag en zaterdag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info: www.oudheidkamerholten.nl of telefonisch 06-83143297.