Categorieën

Nieuws van OBS Dijkerhoek!

Door samen te werken en te leren met betrokken ouders, leergierige en nieuwsgierige kinderen en een gedreven en enthousiast team van meesters en juffen, kunnen wij ons onderwijs voor kinderen zo uitdagend, goed en leuk mogelijk maken. Wij zijn steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen.

Wij zullen daar elke maand iets over vertellen.

Wetenschap en techniek/kunst en cultuur

Onze kinderen zijn creatief en vinden techniek enorm interessant. Deze zaken koppelen wij aan thema’s waarbij wij groepsdoorbrekend aan projecten werken. Kinderen leren van en met elkaar, onderzoeken, ontwerpen en presenteren. Dit doen we in ons atelier en in de hal wat het werkplein heet. Met een doorgaande lijn waarin W&T en kunst/cultuur een belangrijke rol spelen werken we aan de verschillende talenten van kinderen. Dit komt ook terug in onze crea-middagen.

Leesnogbeterplan

Wij besteden aandacht aan leesplezier en de motivatie om te lezen Daarom werken wij met een leesnogbeterplan. Van dinsdag t/m vrijdag zijn wij in de hele school in alle groepen structureel bezig met verschillende leesactiviteiten. De onderdelen zijn maatjeslezen, leesfeest, stillezen in een mooi boek uit de schoolbibliotheek en in groepjes lezen met de leerkracht.

Leren-leren Lab

Om tot leren leren te komen zijn executieve functies van groot belang. Met inzet van de methode Breinhelden leren kinderen bij ons welke krachten er nodig zijn om te kunnen werken en leren. Meester Matthijs werkt in het leren-leren lab op de maandag- en woensdagochtend met kinderen van groep 1 t/m 8 en worden de executieve functies door de hele school in alle groepen ingezet.