Categorieën

Obbe Meijer ‘manusje van alles’ bij Holtense Handelsvereniging

HOLTEN – Holtenaar Obbe Meijer ondersteunt sinds begin 2020 belangeloos het bestuur van de Holtense Handelsvereniging (HHV). Met zijn zakelijke en bestuurlijke achtergrond zoekt hij uit en zet hij zich in voor alles wat in het belang kan zijn van de Holtense ondernemers. Daarnaast is hij de spil in het contact met de gemeente. Stilzitten is er niet bij sinds de uitbraak van corona. Zo regelde Obbe onder meer de hygiënezuilen voor Holten.

“Mijn hele werkzame tijd heeft zich afgespeeld in het bedrijfsleven, waarbij ik functies heb uitgeoefend van zelfstandig ondernemer, tot crisismanger en alles wat daar zo tussenin kan zitten. Sinds begin jaren tachtig wonen wij met een korte onderbreking in Holten. Het dorp, de inwoners en alles er om heen maken het een pracht plek om te wonen en is het waard om je actief voor in te zetten.

Sinds jaren ben ik op allerlei terreinen als vrijwilliger binnen de gemeente werkzaam, waarbij in veel van die zaken intensief contact met het gemeentehuis nodig is.” Begin dit jaar vroeg het HHV bestuur of Meijer namens hen en hun leden de belangen bij de gemeente wilde behartigen. “Daar heb ik daar meteen ja op gezegd. Daarnaast breng ik de bestuurlijke ervaring mee uit mijn “vorige” leven. En toen brak een maand later ineens de corona uit en werd die rol ineens veelomvattend en intensief. De gemeente werd de vooruit geschoven post in de maatregelen rond de intelligente lockdown en dat betekende dat er veel overleg nodig was om de negatieve gevolgen voor de ondernemers zo veel mogelijk te beperken. Als belangenbehartiger van de middenstand moet je proberen er voor te zorgen, dat er zo min mogelijk geld wegvloeit. Dus hebben wij ingezet op steunmaatregelen, waarbij de leden zo min mogelijk geld kwijt waren en toch de gelegenheid hielden met hun klanten te communiceren en hun klanten te bedienen.”

Zo ontstond het idee voor de bestel- en bezorgdienst, met wekelijks twee pagina’s grote gratis advertenties voor de leden. En zo zijn ook de gratis hygiënezuilen naar Holten gekomen en zetten wij, nu er enige verlichting komt in de maatregelen, in op een snel herstel van de bestedingen door de Holtenaren met onze bonus-voucher actie.

Meijer vindt het goed voor iedereen om te weten, dat zij geen van deze acties zonder financiële steun van de gemeente en de provincie hadden kunnen organiseren. “Je zou dus kunnen zeggen dat ik met mijn bestuurlijke portefeuille binnen het HHV bestuur meteen “vol aan de bak” moest .”

Of hij met zijn medebestuursleden en ondernemers voldoende hebben gedaan en hebben kunnen doen, zal de toekomst moeten uitwijzen. “Uit een enquête die wij twee weken na de lock-down onder de leden hebben gehouden, kwam veel onzekerheid naar voren. Het wordt nu afwachten hoe snel en/of er überhaupt weer sprake zal kunnen zijn van “business as usual”. Als bestuur zitten wij niet op een zak met geld, wij moeten het hebben van inventieve en misschien wel ludieke initiatieven om de bevolking weer naar de winkels en naar de horeca te krijgen. Waarbij je daarin erg beperkt wordt door het verstandige besluit vooreerst geen grootschalige bijeenkomsten te kunnen organiseren.”

Over de toekomst is Meijer best positief mede door het koopgedrag van de Holtenaren. “Wij hebben in de afgelopen weken en maanden kunnen vast stellen, dat de Holtense bevolking massaal gehoor geeft aan het “wees loyaal, koop lokaal”. Misschien afgezaagd, maar de boodschap en de betekenis er van is van doorslaggevend belang voor een gezond herstel van onze Holtense middenstand, niet alleen zo meteen na 1 juni, maar vooral ook in de maanden daarna!!

Daarom hopen wij dan ook dat de Holtense bevolking goed gebruik gaat maken van de bonus-voucher actie die wij nu starten. Vooral de hard getroffen horeca kan dat steuntje in de rug meer dan goed gebruiken.” De bevlogen Meijer vindt het nu nog te vroeg om te zien of de geboden steun geholpen heeft en het is ook voor de HHV een vraag hoe en waarmee zij in de nabije toekomst als ledenorganisatie steun en hulp kunnen geven. “Eén ding is echter zeker, zonder dat wij elkaar helpen en steunen komen wij er niet! Met dat in het achterhoofd, zet ik mij graag in voor ons Holten!”, besluit Meijer enthousiast.