Categorieën

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

HOLTEN – Ondanks diverse maatregelen zijn de waterstanden laag. Hierdoor komt de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden onder druk. Waterschap Vechtstromen heeft daarom een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd. Dit verbod gaat in vanaf donderdag 18 juli. Op 3 juli stelde het waterschap al een onttrekkingsverbod in voor water uit stedelijke vijvers. Meer informatie over dit verbod en een kaart van het gebied waar het verbod geldt is te vinden op www.vechtstromen.nl.