Categorieën

Op noar de Karsdaag’n

Wiej bint er wier. Vanof noe völt de Hoolterkràànte alle wekke wier in de brèèm’nbusse. De vakàànties zit er zô good as op en de wichter möt de kômmende wekke wier noar schoole. Alles zal vuur de kleintjes ààns weer, ne nieje juffe of ne nieje mèister. Het is opniejs wenn’n. Wier noar schoole, altied spannend, zô goa ‘k trugge in gedach’n, de dèirde klasse, groep vieve, juffe Tjepkema. Noa een joar juffe Wolters kôn het in mien ôôg’n àllèène mà better word’n. Met de antèèkening van, gaat voorwaardelijk over, knep ik ‘m bes wà. Het blek neet nèurig, want met de Karsdaag’n hà ‘k gemiddeld àànderhalve punte meer op het rapport as een joar dervuur. Het blif oe biej en det zal noe wal neet ààns weer.

Vuur de euldere jeugd zal ’n oavergàànk van de lèègere schoole noar het middelbare ôônderwies nog grötter wèèr. Zô in één kèèr veul ie oen wier klèin tuss’n al die jonge jongs en dèèrns van een joar of vieftiene, zestiene. Ie möt oen plèitske in de koppel wier zeuk’n, mar ôk det geet rap en nog gen joar later zeej’ hèèle ààndere kinder op eur’n daagelijksen gàànk noar de schoole goan. Ja, de wichter kômt wier in eur gewoone doon noa de vakààntie in het warme buut’nlàànd of de gleui’nd heete daage in ôôns môôie Hoolt’n. Het zommer brach ôôns vanals en doar hoom’n ie neet vuur noar het zunnige zuud’n. Ôk hier gaf de warmtemetter een niej rekord an, zô kon ‘k zelf 40,9 groad’n op ’n kwikmetter lèèz’n. Gelukkig duurd’n ’t gen wekk’n en blèèf het neet zô lange dreuge as verlôôp’n joar.

Iedereene, ôônze boer’n vuurop, was bliej met de rèèg’n en nog altied is den waterstàànd neet op peil. Is de zommer noe hèènoa vuurbiej, nee heur, doar bint nog zommerse zundaage en ôk de rondjes Smidsbeelt lôôpt duur tut eind augustus. Veerder mag e wiej ôôns à hèèl rap verspits’n op het openluchtspel “De Mölle in ’t rôôd en natuurlijk ne wekke later, op de Kèunefeesten. Blieft van alles geniet’n, want vuur dàj’ der arg in hen trekt de harfs oaver het làànd en zeew we de Karsdaag’n neuider kômm’n. Mà noe èèrst, de kômmende wekk’n, riedt vuurzichtig, let op die kleintjes en de gröttern diet wier noar de school’n trekt. Zie könt zô mar in één kèèr oaverstekk’n, ie möt er neet an dèènk’n dàj’ der eene vuur de auto kriegt.