Categorieën

Poging tot pilot koopzondag in Holten wederom gestrand

HOLTEN – Het blijft een heet hangijzer voor menigeen in Rijssen en Holten, de koopzondag. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2021 is een motie van de VVD met betrekking tot de koopzondag verworpenen. De motie betrof een pilot; het college van B&W zou met een voorstel komen voor zondag openstelling van de winkels. Na een periode van 2 jaar zou de pilot geëvalueerd worden en zouden er afspraken gemaakt kunnen worden over het vervolg.  “Helaas is een pilot ook al teveel gevraagd”, aldus de teleurgestelde fractievoorzitter Bart-Jan van den Berg.

“Natuurlijk wisten we dat het lastig zou worden om voor deze motie een meerderheid te krijgen, gezien het coalitieakkoord. We hadden echter gehoopt dat enkele partijen nu, zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, kleur zouden bekennen”, besluit Van den Berg. De ingediende motie van de VVD kon op steun rekenen van de fracties van D66 en PvdA. Echter hebben deze drie fracties in totaal 5 van de 25 zetels in de raad. De fracties van SGP, CU, CDA en Gemeentebelangen waren tegen en derhalve was er voor de motie geen meerderheid.