Categorieën

Prijs met Johannes de Heer in de Kandelaar

HOLTEN – Op zondagavond 8 december wordt er in De Kandelaar een speciale zangdienst gehouden vol liederen van Johannes de Heer, met tussendoor lezingen over zijn leven. Deze avond wordt verzorgd door de groep ‘Prijs met Johannes de Heer’, een particulier initiatief dat ontstaan is vanuit de wens om Johannes de Heer-liederen (opnieuw) onder de aandacht te brengen binnen christelijke kringen. “Johannes de Heer (1866-1961) ervoer in het begin van de 20e eeuw een gebrek aan geestelijke liederen. Naast de gebruikelijke psalmen en gezangen was er binnen de kerk niet echt een uitgebreide liedbundel voorhanden met andere, aanvullende geloofsliederen.

Toen Johannes de Heer voor zaken in Engeland was, kwam hij in aanraking met de liedbundel ‘Victory-songs’. Geraakt door deze en andere liederen (voornamelijk gospels, hymnen, e.a.) heeft Johannes de Heer zich met grote ijver ingezet om vele liederen te vertalen naar het Nederlands. Ook schreef hij zelf een aantal liederen. Welk een vriend is onze Jezus, Vaste rots van mijn behoud, Ik zie een poort wijd open staan, Lichtstad met uw paar’len poorten… We gaan ze allemaal zingen – en nog veel meer. Liederen van toen, met een boodschap voor nu”, vertelt een woordvoerder. De zangdienst begint om 19:00 uur en de toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor ‘Prijs met Johannes de Heer’.