Categorieën

Project 4D met een jaar verlengd

HOLTEN – Een ontmoetingsplek op een begraafplaats, bloeiende bermen, een beweegpark en ga zo maar door. De beste ideeën om een buurt (in Holten) mooier te maken en de leefbaarheid te bevorderen, komen van de mensen die er wonen. Vanuit dat principe is het project 4D (Durven, Delen, Denken en Doen) twee jaar geleden gestart. En ook dit jaar kunnen er dankzij de provincie Overijssel plannen uitgevoerd worden. Projectleider Annemarie Dubbink van Stimuland is blij met de verlenging. ‘Samen met de zogenaamde 4D-makelaars, die een groot netwerk hebben en verdeeld over de provincie wonen, hebben we al veel mooie initiatieven gehoord en ondersteund.

We helpen mensen met het vinden van financiële middelen of we geven ondersteuning bij het schrijven van een plan en de 4D-makelaars kunnen ook handgeld geven als ondersteuning. Daarnaast brengen we mensen bij elkaar, zodat ze niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Het delen van kennis en inspiratie hoort ook bij dit project.’ Rienke Vedders-Dekker is 4D-makelaar in Noordwest Overijssel. ‘In het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties, dorpsraden, verenigingen, vele prachtige burgerinitiatieven mogen ondersteunen.

Hiertoe behoren ook de vele hartverwarmende corona-initiatieven, zoals de zwaaitegels voor een verzorgingstehuis. Sta even stil en zwaai naar de mensen achter de ramen. Een klein initiatief met grote impact.’ Elke tweede donderdagochtend van de maand is er een online spreekuur waar ook Holtenaren terecht kunnen met vragen of als iemand wil sparren over een plan. Men kan zich opgeven voor het spreekuur via info@stimuland.nl.