Categorieën

Provincie past investering vrijetijdseconomie aan

HOLTEN – Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel zijn van mening dat het investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden om het bedrijfsleven in die sector te helpen te herstellen van de coronacrisis. Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven, veel aanwezig ook in Holten, worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken.

In samenspraak met de sector “Gastvrij Overijssel” zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie. Gedeputeerde Roy de Witte: “De provincie wil de sector ondersteunen nu deze het zwaar heeft. Vandaar dat wij in de Taskforce Gastvrij Overijssel hebben nagedacht over de wijze waarop wij in het investeringsprogramma kunnen helpen bij het herstel van deze bedrijfstak. We hopen en verwachten dat hiermee zicht komt op nieuw perspectief voor ondernemers. Maar het zal nog een lange, zware periode worden voordat de sector is hersteld”.

De extra maatregelen worden nu voorgelegd Provinciale Staten, om te betrekken bij de behandeling van het voorstel “Overijssel, een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023” op 20 mei en 3 juni. De in het investeringsprogramma gestelde doelen en maatregelen blijven overeind staan, maar worden aangepast. De provincie blijft bedrijven stimuleren te innoveren, waarbij ze nu ook worden ondersteund om in te spelen op de 1,5-metersamenleving. De aanpak om toeristen en recreanten beter te spreiden over de provincie wordt versneld uitgevoerd, en campagnes om toeristen en recreanten naar Overijssel te halen worden geschrapt en omgezet in campagnes om dicht bij huis te recreëren.

Een speciale Taskforce VTE Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en Marketing Oost bundelen overheden en organisaties de krachten. Via een speciale website bij MarketingOost worden Rijks- en regionaal (veiligheids-) beleid gebundeld en ondernemers met het coördinatiepunt corona geholpen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.