Categorieën

PvdA en D66 op één

lijn met kritiek WMO-raadslid

HOLTEN – De raadsfracties van PvdA en D66 delen de kritiek van WMO-raadslid Gerry Otten, op de overhaaste invoering van de gemeentelijke plannen voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, per 1 januari 2015.

De PvdA en D66 willen de invoerdatum verschuiven naar 1 januari 2016. Beide fracties willen  het jaar 2015 gebruiken om meerdere verzekeraars de kans te geven een aanbod te doen, en om eventuele andere alternatieven te onderzoeken en aan te bieden, zodat er van “gedwongen winkelnering” voor de chronisch zieken en gehandicapten, geen sprake meer is. Dit bleek op 11 november tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening (MDV).

De gemeente biedt chronisch zieken en gehandicapten de mogelijkheid om zich collectief te verzekeren bij Menzis. Ziektekostenverzekeraar Salland was op deze korte termijn niet in staat een aanbod te doen. Andere verzekeraars zijn niet benaderd om een aanbod te doen, en mogelijke andere alternatieven om invulling te geven aan de plannen, zijn niet in kaart gebracht en onderzocht.

“Het is dus maar zeer de vraag of het huidige aanbod van de gemeente aan de chronisch zieken en gehandicapten, wel het best mogelijke aanbod is”, aldus de fractievoorzitters Hans ter Keurst (PvdA) en Herman Klein Velderman (D66).

“Daarom wilden wij de invoerdatum verschuiven naar 1 januari 2016. Dan kon 2015 gebruikt worden om andere ziektekostenverzekeraars de kans te geven een concurrerend aanbod te doen, en om eventuele andere alternatieven in kaart te brengen en goed onderzocht te presenteren. Dan zou er geen sprake hoeven zijn van “gedwongen winkelnering”, en was er een veel grotere kans geweest de chronisch zieken en gehandicapten, het best mogelijke aanbod te doen.

De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 jaarlijks € 485.000,- om de chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. De eerste €485.000,- voor 2015 had gebruikt kunnen worden om de periode tot 1 januari 2016 te overbruggen”, aldus beide fractievoorzitters.

“Helaas is deze kwestie een aangelegenheid van het college van burgemeester en wethouders, waar de gemeenteraad verder niet over gaat. Het  college heeft echter besloten overhaast te handelen en de plannen zo in te richten als ze nu voorliggen, daarbij gesteund zo bleek tijdens de commissievergadering, door de collegepartijen SGP, CDA, CU, Gemeentebelang, en door “gedoogpartner” Lokaal Liberaal.”