Categorieën

Ruim 1200 euro voor Hersenstichting

HOLTEN – Van 4 februari tot 9 februari vond in Holten de Hersenstichting collecte plaats. Deze collecte heeft in Holten € 1227,81 opgebracht. De Hersenstichting bedankt alle collectanten voor hun inzet en de gevers voor hun bijdrage. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Voor wie de collectant gemist heeft en toch wil storten; een gift is welkom op girorekening 860, ten name van de Hersenstichting Nederland, Den Haag.