Categorieën

SGP: Christelijke cultuur en traditie

Christelijk

De SGP staat voor Bijbelse politiek en komt op voor de christelijke cultuur en traditie van Nederland. Aan een leven naar christelijke waarden en normen, wil God Zijn zegen verbinden. Bovendien is dat goed voor de hele samenleving en laat het ieder mens tot zijn recht komen.

Solide

De SGP staat voor een solide overheid. Afspraak is afspraak. Er is jarenlang op te grote voet geleefd. De SGP streeft naar een gezond financieel beleid. De overheid moet efficiënter worden en zich richten op haar kerntaken. Burgers en bedrijven krijgen op die manier meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte om te ondernemen. De overheid moet vooral investeren in haar kerntaken, zoals onderwijs, innovatie, veiligheid, en mobiliteit. De gemeentelijke lasten in Rijssen-Holten zijn al een paar jaar lager dan voorheen.

Betrokken

De SGP staat pal achter kwetsbaren in de samenleving. Voor hen moet er een goed sociaal vangnet zijn. Misbruik van sociale voorzieningen moet hard aangepakt worden. Professionele hulpverlening is niet direct een kwestie van extra geld, maar van persoonlijke aandacht en zorg voor degenen die op die hulp zijn aangewezen. Een herwaardering van wat kerken en particuliere organisaties op het terrein van de zorg (kunnen) doen, is meer dan gewenst.

Speerpunten:

Identiteit:

Voor christelijke normen en waarden.

 

Kerntaken:

Voor een kleine overheid.

Eigen verantwoordelijkheid:

Voor burgers die dingen zelf oppakken.

Sociaal vangnet:

Voor hulp aan kwetsbaren.

Overheidsfinanciën:

Voor een financieel gezond beleid.

 

Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma: http://rijssen.sgp.nl/

Volg ons op twitter @SGPRH

1. Ben Beens

2. Ewart Bosma

3. Gradus Kreijkes

4. André Scheppink

5. Richard Jansen

6. Wim Reterink

7. Jan Noeverman

8. Sander Haase

9. Hans ter Keurst

10. Jan Baan