Categorieën

Startzondag Holtense kerken op 20 september

HOLTEN – “Het goede leven kan ook nu worden beleefd! Dat willen we met alle kerkgemeenschappen van Holten vieren op de startzondag van 20 september in De Kandelaar”, vertelt dominee Gert van Herk. “Juist in deze coronatijd hebben veel mensen vragen over wat het goede leven eigenlijk is. Met nostalgie en verlangen wordt teruggekeken naar de tijd toen er nog geen anderhalve-meter-samenleving was. Zou zoiets ooit nog terugkomen? Ondertussen gaat het leven wel ongewoon door. En wat is er nu belangrijk, nu er zoveel vanzelfsprekendheden wegvallen?”, aldus van Herk namens de kerken.

“Als Christenen merken we zelf ook dat de tijd is veranderd – en juist nu is het goed om te vieren dat we veel hebben om te delen en door te geven. We horen samen bij Iemand en iets groter dan wij zelf. Wat ons moed geeft er te zijn voor anderen.” De gezamenlijke viering van alle kerken is te zien via Kerkdienstgemist.nl / Holten, De Kandelaar. De viering begint om 9.30 uur en wordt geleid door vier voorgangers. Verschillende leden hebben quotes aangeleverd over wat voor hen het leven goed maakt. De kinderen en jongeren hebben hun eigen programma ook in De Kandelaar.

Na de viering is het mogelijk om mee te doen aan verschillende wandelingen en een puzzeltocht voor de kinderen. Er is dan ook een orgelmuziek in De Dorpskerk. Voor verdere info over activiteiten ook komend seizoen, check de websites van de Dorpskerk, ‘De Kandelaar’, parochie Heilig Kruis en Revival People Network, waar de Ontmoetingskerk deel van is.