Categorieën

Stichting Jumelage zoekt nieuwe vrijwilligers

HOLTEN – De Stichting Jumelage Rijssen-Holten is al een jaar bezig met de voorbereiding van een gedeeltelijke uitbreiding van haar interessegebieden. Het gaat hier om een aanpassing van de beoogde doelen van de “Partnerschaft” met de twee partnersteden Steinfurt en Winterberg. Het accent van de uitwisselingsactiviteiten komt geleidelijk meer en meer te liggen op economische projecten waarbij gemeenten, de Duitse steden en Euregio participeren.

Dat hierbij gericht gedacht wordt aan de deskundigheid en inspraak van de gewone burgers is een goede zaak en een primaire voorwaarde voor deelname aan deze activiteiten. Zonder overigens haar bemiddeling bij culturele, onderwijs en sportcontacten te beperken, want ook hiervoor is de belangstelling nog steeds groeiende. Zo werd ook contact gezocht met het partnercomite Borne-Rheine en Euregio, waar de ontwikkeling op soortgelijke wijze verloopt.

De Stichting refereert ook aan de succesvolle uitwisseling in april van de Rijssense Musea met de vrijwilligers van het Heimathaus in Borghorst en de recente concerten van diverse koren en de Holtense Muziek Vereniging op 14 juni in de Kreislehrgarten in Steinfurt. Nieuwe uitwisselingen staan binnenkort op de agenda en ook de scholen voor voortgezet onderwijs continueren hun contacten. Een uitstekende stimulans voor het kennismaken met Duits als belangrijke Europese taal.

Verdere samenwerking vraagt meer man-/vrouwkracht binnen de Stichting en die is daarbij dan ook ijverig op zoek naar leden, die de huidige en nieuwe taken waarvoor de Stichting zich gesteld ziet met enthousiasme willen uitvoeren. Heeft men interesse in de Stichting en een functie als bestuurslid, dan is men van harte welkom: joke.voordes@hotmail.com.