Categorieën

Tien jubilarissen in zonnetje gezet bij Vrouwen van Nu Holten

HOLTEN – “Wat een gewéldig leuke verrassing!” Zo luidde unaniem de reactie van de 10 kersverse jubilarissen van Vrouwen van Nu afdeling Holten (VvN). Vanwege corona werden de dames door de voorzitter en secretaresse op ludieke wijze in het zonnetje gezet. Met een feestelijk versierde oldtimer en getooid met vrolijke hoedjes werden ze  bij de voordeur blij verrast met een bloemenhulde en attentie. Het initiatief van het bestuur werd door allen bijzonder gewaardeerd.  Normaal gesproken worden jubilarissen van VvN Holten onderscheiden tijdens de jaarvergadering.

Bij die gelegenheid worden ook dames die een periode deel uit maakten van een commissie voor het voetlicht gehaald en in de bloemetjes gezet. Omdat de nog altijd voortdurende pandemie een fysieke bijeenkomst nog steeds niet mogelijk maakt en het bestuur de traditionele huldiging van jubilarissen niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, werd besloten tot deze alternatieve actie.

Als eerste werd halt gehouden bij Janna Stoevenbelt. Met maar liefst 60 jaar lidmaatschap van de club die destijds begon als Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen voor haar een bijzondere mijlpaal. Uit handen van de voorzitter ontving de diamanten jubilaris een zilveren fotolijstje en bloemen.

De bijzondere huldiging werd voortgezet bij de dames die hun gouden jubileum mochten optekenen: Joke Janssen-Winkeldermaat, Hanneke Rietberg-Stevens, Hendrika Sprokkereef, Janna Mekenkamp-Vruggink en H. Ulfman-Nijland. Vanwege hun 50-jarig lidmaatschap werden ook zij verrast met bloemen en voor hen had het bestuur een  paraplu met logo.

De rit werd vervolgd met een bezoek aan de dames met een 40-jarig lidmaatschap: Jannie Jansen-van der Wal, S. Lensink-Bergman, Jannie Wansink-Podt en Rina Kolkman-van Putten. Ook voor hen een bloemenhulde en een toepasselijk geborduurde handdoek.

Omdat VvN Holten al maandenlang geen bijeenkomsten kan houden en het moment waarop dat wel kan waarschijnlijk nog enige tijd op zich laat wachten, doet het bestuur haar best om met tussentijdse berichtgevingen, attenties met feestdagen en dergelijke, de contacten met de leden warm te houden. De hoop dat de vereniging weer fysiek bij elkaar mag komen is voorzichtig gevestigd op het najaar. Dan zouden in elk geval de meeste leden gevaccineerd zijn en is er wellicht onder voorwaarden wat mogelijk.

VvN Holten telt zo’n 160 leden. De vereniging komt met uitzondering van de zomer maandelijks bijeen in gebouw Irene. Op deze avonden wordt een zo afwisselend mogelijk programma geboden met bijvoorbeeld cabaret, lezing of muziek. Daarnaast is er een keur aan activiteiten, waaronder thema-avonden, excursies, volksdansen, workshops, wandelen, fietsen, tuin- en beleggingsclub. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zodra de reguliere bijeenkomsten weer gestart zijn, kunnen belangstellenden een aantal maal gratis een bijeenkomst bijwonen. Op die manier krijgt men een indruk van wat VvN Holten te bieden heeft. Meer informatie op www.vrouwenvannu.nl/holten.