Categorieën

Vesperdienst in de Kandelaar

HOLTEN – Komende zondagavond 11 oktober wordt er een vesperdienst gehouden in de Kandelaar.  Een vesper is een avondgebed. De oorsprong hiervan ligt in de Joodse eredienst in de tempel, met haar morgen- middag- en avondoffer. Tegenwoordig worden in kloosters, gemeentes, parochies, Iona en Taizé, en bij mensen thuis vesperdiensten gehouden. De vesperdienst in de Kandelaar is meditatief: er is ruimte voor stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, een kaarsje branden, verbeelding, muziek.  Zo wordt er ruimte geboden aan geloof en twijfel, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop van mensen.

Bij deze vesperdienst wordt het seizoen herfst in beeld gebracht: herfst, oogst, afsterven, donker en  hoop.  In deze tijd van het jaar vieren de joden hun grote feesten: Loofhuttenfeest, Vreugde van de wet en Grote Verzoendag.  De liederen sluiten bij dit thema aan. Om deze viering bij te wonen kunt u zich via e-mail aanmelden bij: w.beldman@kpnmail.nl of s.m.roozenboom@hervormdholten.nl, Er geldt een maximum van 30 bezoekers in verband met corona maatregelen. Aanvang: 19.00 uur.