Categorieën

Volkskerstzang en de Gezinsdienst afgelast

HOLTEN – De Open Deur commissie moet helaas meedelen, dat de Volkskerstzang en de Gezinsdienst dit jaar niet doorgaan. Vooralsnog zal de Kerstnachtdienst wel doorgang vinden. Voorganger zal zijn Ds. G van Herk. Medewerking zal worden verleend door Ilse Bolink. De dienst zal op 24 december plaats hebben in de Kandelaar en beginnen om 22.00 uur. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen omtrent deze dienst, dan zal dat vermeld worden in de dan eerstvolgende Nieuwsbrief.

De Open Deur commissie stelt giften zeer op prijs op banknummer: NL41RABO0328556262 t.n.v. G.A. Schutter-Homan, Hervormde Gemeente Holten Open Deur. Indien mensen deze dienst willen mee beleven, dient men zich aan te melden via de site van de Kandelaar. Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar zoals gesteld door het RIVM. “Via deze weg wenst de Open Deur Commissie u gezegende Kerstdagen toe en een gezond 2021. Pas goed op uzelf en uw naasten en blijf gezond”, aldus een woordvoerder.