Categorieën

Voorkom overlast van eikenprocessierups

HOLTEN – De laatste jaren is de overlast van de eikenprocessierups steeds groter geworden, ook in Holten. Door warm voorjaarsweer, de veelheid aan eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden, hebben de rupsen zich sterk kunnen uitbreiden. De natuurlijke vijanden van de rupsen zijn roofinsecten en zangvogels. Doordat de begroeiing in woonkernen en bedrijfsterreinen soortenarm is en weinig beschutting biedt, komen hier maar weinig roofinsecten, zangvogels en vleermuizen voor. “Als gemeente zijn we al een paar jaar bezig met ecologisch bermbeheer. Dit houdt in dat bermen later en minder vaak gemaaid worden. Verder hebben we ook op diverse plekken bollen geplant. De diverse bloemen en planten die hier groeien trekken roofinsecten aan. Roofinsecten kunnen dus sterk in aantal toenemen als we bermen veranderen van strakke gazons in bloemrijke groenstroken”, aldus een woordvoerder namens de gemeente.

“Particulieren en stichtingen kunnen zelf ook een grote bijdrage leveren aan de verhoging van de lokale biodiversiteit. Daar wordt niet alleen overlast mee bestreden, maar het is bovendien leuk om nestelende vogels in je tuin te hebben en vlinders die op bloeiende bloemen afkomen. Denk nu vast na over je eigen bijdrage in de strijd tegen de eikenprocessierups!”

Simpele maatregelen die men kan treffen, zijn:

Zaai bloemenmengsels in
Plant een heg of dichte struik en laat klimop tegen je schutting of tuinmuur groeien
Hang enkele nestkastjes op voor mezen en voor mussen
Voer in de winter, zodat de vogels de weg naar je tuin weten te vinden
Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op de websites https://processierups.nu en www.oakie.info.