Categorieën

VVD: Actievere rol gemeente voor jongeren

HOLTEN – De jongeren in Rijssen-Holten kunnen binnen de gemeente maar moeilijk aan stageplaatsen, traineeplaatsen en proefplaatsingen komen. De VVD in Rijssen-Holten pleit voor een actievere rol van de gemeente hierin. Al jarenlang dreigt er jong talent naar elders te vertrekken.

“Binnen de gemeente zijn er veel jongeren die buiten onze gemeente studeren, met name Saxion in Enschede en Deventer zijn hiervan een voorbeeld. Diezelfde jongeren moeten gedurende hun opleiding kennis opdoen binnen het bedrijfsleven en doen dat door afstudeeropdrachten of stageplaatsen.

Van groot belang is dat we deze jongeren juist deze mogelijkheden bieden binnen de gemeentegrenzen van Rijssen-Holten, dat is goed voor de lokale bedrijven en levert de student een voordeel op, de sociale binding en betrokkenheid van deze jongeren blijft op deze wijze in stand”, aldus een woordvoerder van de VVD.

Naast de problematiek van te weinig betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor jongeren binnen de kernen, speelt ditzelfde ook in het buitengebied. Onlangs heeft de VVD Rijssen-Holten contact gehad met de ondernemersclub Splo waaruit blijkt dat de ondernemers zich grote zorgen maken over “te weinig jonge leu op oale groond”. Naast het gebrek aan mogelijkheden om werkervaring op te doen, hebben de ondernemers ook de zorgen geuit over onvoldoende (betaalbare) mogelijkheden voor jongeren om zich te vestigen op het platteland. De ondernemers realiseren zich dat een leefbaar platteland staat of valt met werk en jonge gezinnen.

De VVD in Rijssen-Holten vraagt van de gemeente een maximale inspanning om dit voortdurend bij onze bedrijven onder de aandacht te brengen en te promoten. Regelgeving moet naar de intentie worden toegepast, volgens de wet maar ook pragmatisch in het belang van onze toekomstige bevolking. Het is een gezamenlijk belang waar alle partijen de vruchten van kunnen plukken.