Categorieën

Wereldwinkel Holten beraadt zich op de toekomst

HOLTEN – Door een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers dreigt de Wereldwinkel in Holten na 30 jaar de deuren te moeten sluiten. Het begon allemaal in september 1990 met een kraam op de markt, die zich verplaatste naar de hal van Albert Heijn. Drie jaar later gevolgd door een echte winkel aan de Larenseweg 1, helaas moest deze na een aantal jaren weer worden verlaten. In het voorjaar 1998 werd de Wereldwinkel Caravan gepresenteerd, die een vaste plek op de vrijdagmarkt kreeg. Ruim 12 jaar later werd met een beetje weemoed afscheid genomen van de ‘Wereld op Wielen’. Daar is een zeer fraaie winkel voor in de plaats gekomen.

Waar kunnen de producten en de idealen van de Wereldwinkel beter tot uiting komen dan in het Holtense Kulturhus. Een ding is al die jaren niet veranderd: De Wereldwinkel Holten verkoopt nog steeds originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. “Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren krijgen er een rechtvaardige prijs voor en kunnen zo een menswaardig bestaan opbouwen. Dit alles doen we onder de vleugels van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en met hulp van enthousiaste vrijwilligers”, vertelt Anja Kettelarij namens de Wereldwinkel. Hoewel de omzet, zoals bij vele winkels in deze sector, de laatste jaren is verminderd, is de financiële positie nog steeds zeer goed.

“Met gerichte PR en acties wordt onze Wereldwinkel onder de aandacht van Holtenaren en recreanten brengen. Let daarom op de aanbiedingen in de winkel en in de plaatselijke pers en zie met eigen ogen waarin onze winkel zich onderscheidt.” Anja vervolgt: “Echter, de leeftijd van onze vrijwilligers/ bestuur stijgt wel en daarom heeft het bestuur zich beraden op de toekomst. Mede in verband met het huisvestingscontract met de St. Kulturhus moet het bestuur dit jaar een beslissing nemen om de activiteiten per 1 januari 2020 voort te kunnen zetten. Daartoe is het van het grootste belang dat een drietal nieuwe bestuursleden toetreden en dat ook het aantal vrijwilligers toeneemt. We doen dan ook en sterk beroep op gemotiveerde mensen die achter de doelstelling van de Wereldwinkel staan om onze gelederen te komen versterken. Mocht dit niet tijdig lukken, dan zijn we helaas verplicht om in het laatste kwartaal van dit jaar het einde van onze winkelactiviteiten aan te kondigen.  Laten we hopen dat dit niet nodig is.”

Men kan zich aanmelden via info@wereldwinkelholten.nl of in de winkel.