Categorieën

Wintercollecte 2020 van Diaconie Dorpskerk komt eraan

HOLTEN – Het coronavirus heeft voor veel mensen ingrijpende gevolgen. Zowel in sociaal emotioneel als in financieel opzicht. De diaconie vraagt ook dit jaar een bijdrage aan Holtenaren voor twee organisaties die mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug bieden. De bijdrage is bestemd voor de Voedsel en kledingbank Rijssen-Holten en het Alzheimer Trefpunt Rijssen- Holten. De voedselbank Rijssen-Holten verstrekt al sinds 2013 gratis voedsel en levensmiddelen aan personen en gezinnen met een minimum inkomen die zelf niet voldoende eten kunnen kopen. Mensen die hiervoor in aanmerking komen kunnen wekelijks een levensmiddelen pakket ophalen. Dit pakket wordt door vrijwilligers samengesteld met producten die door landelijke bedrijven, plaatselijke supermarkten, bakkers, slagers en particulieren, beschikbaar worden gesteld. Omdat al snel bleek dat mensen die niet genoeg geld hebben voor eten, vaak ook geen geld hebben voor kleding of schoeisel, werd voor hen in 2015 tevens met een kledingbank gestart.

Particulieren kunnen hun plastic zakken met schone en goede kleding, accessoires en schoenen afgeven of in een container bij de kledingbank deponeren. De ingebrachte spullen worden door vrijwilligers gesorteerd en in de winkel uitgestald. Klanten van de voedselbank en mensen met een bijstandsuitkering kunnen hier gedurende de openingstijden op woensdag uitzoeken. De uitgiftepunten van de voedselbank zijn “de Oude Plus” in Rijssen en gebouw Irene in Holten. De kledingbank is gevestigd bij “de Oude Plus”. Meer informatie over het werk van de voedsel- en kledingbank kan men vinden op: You tube – Voedselbank Rijssen-Holten 2019. Het tweede goede doel is het Alzheimer Trefpunt Rijssen- Holten. Iedereen kent wel mensen die te maken hebben met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie.

Inmiddels krijgt één op de vijf mensen in Nederland dementie. Een ziekte die het leven van de mensen die het treft, maar ook van hun naasten, ingrijpend verandert. Naar verwachting zal door vergrijzing en stijging van de leeftijd het aantal mensen wat lijdt aan dementie aanzienlijk toenemen. Voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en belangstellenden organiseert het Alzheimer Trefpunt Rijssen- Holten bijeenkomsten. Bezoekers kunnen hier in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie. Deze bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna ervaringen, informatie en ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Het Alzheimer Trefpunt is een initiatief van: Alzheimer Nederland, Carinova: locatie de Diessenplas, Carint Reggeland, Evenmens, ViaVie Welzijn en Zorg Accent. Er worden zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd, in de regel op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur, in Rijssen bij de Poort van Twente en in Holten bij De Biester. Meer informatie kan men vinden op de landelijke website en dan doorklikken naar Rijssen-Holten. Gemeenteleden en Holtenaren die deze organisaties een warm hart toedragen kunnen hun bijdrage rechtstreeks over maken op:  “NL49 RABO 0328 5009 25 Diaconie Hervormde Gemeente Holten” onder vermelding van: ‘wintercollecte 2020’.